LuatVietnam

blue-check Nâng biên độ tỷ giá mua, bán giao ngay (spot) lên 5% English attachment

Quyết định số 1747/QĐ-NHNN ngày 17/10/2022 của Ngân hàng Nhà nước quy định về tỷ giá giao ngay giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép (2 trang)
Posted: 25/10/2022 8:44:13 AM | Latest updated: 31/10/2022 2:22:02 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5566 | Vietlaw: 584
LuatVietnam

Theo Quyết định này, kể từ ngày 17/10/2022, biên độ tỷ giá mua, bán giao ngay (spot) giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ sẽ được nâng lên ± 5% so với tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho ngày giao dịch đó, thay vì quy định cũ là ± 3% so với tỷ giá liên ngân hàng.

Riêng tỷ giá giao ngay (spot) giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác và mức chênh lệch giữa tỷ giá mua và tỷ giá bán, vẫn cho phép các ngân hàng tự xác định.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/10/2020 và thay thế Quyết định số 1636/QĐ-NHNNstatus1 ngày 18/8/2015.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 17-Oct-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5566

Tệp đính kèm

enflag pdficon QD1747-17102022NHNN[EN].pdf

Dòng thời gian

Tỷ giá

blue-check Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11/2022: 23.559 đồng/USD
blue-check Nâng biên độ tỷ giá mua, bán giao ngay (spot) lên 5% English attachment
blue-check Doanh thu tính thuế nhà thầu phải quy đổi theo tỷ giá nào? English attachment
blue-check Tỷ giá quy đổi tiền lương ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2020: 23.150 đồng/USD English attachment
blue-check Doanh thu ngoại tệ bắt buộc quy đổi theo tỷ giá mua vào của NHTM English attachment
blue-check Được lập 01 hóa đơn điều chỉnh cho nhiều hóa đơn sai tỷ giá
blue-check Căn cứ tỷ giá nào để quy đổi doanh thu tính thuế nhà thầu? English attachment
blue-check Áp dụng tỷ giá tính chéo để quy đổi doanh thu ngoại tệ không phải là USD
blue-check Áp dụng tỷ giá nào để tính thuế nhà thầu? English attachment
blue-check Tỷ giá quy đổi tiền lương 6 tháng cuối 2018: 22.635 đồng/USD English attachment
blue-check Tỷ giá quy đổi tiền lương 6 tháng đầu năm 2018: 22.415 đồng/USD English attachment
blue-check Lãi chênh lệch tỷ giá từ khoản chi hộ có phải nộp thuế TNDN?
blue-check Nhà thầu nước ngoài áp dụng tỷ giá nào để quy đổi? English attachment
blue-check Tỷ giá tính thuế đối với nhà thầu nước ngoài qua các thời kỳ English attachment
blue-check Về tỷ giá ghi trên hóa đơn qua từng thời kỳ
blue-check Ứng trước tiền hàng nhập khẩu, quy đổi theo tỷ giá nào?
blue-check Chi phí bằng ngoại tệ phải quy đổi ra VND theo tỷ giá bán ra của NHTM
blue-check Hạch toán bằng đồng ngoại tệ, áp dụng tỷ giá quy đổi như thế nào?
blue-check Doanh thu ngoại tệ của Nhà thầu quy đổi theo tỷ giá nào?
blue-check Nhà thầu nước ngoài quy đổi doanh thu ngoại tệ theo tỷ giá nào?