LuatVietnam

blue-check Nâng lãi suất tiết kiệm dưới 6 tháng lên 5%/năm (tăng 1%) English attachment

Quyết định số 1607/QĐ-NHNN ngày 22/9/2022 của Ngân hàng Nhà nước về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014 (2 trang)
Posted: 23/9/2022 7:28:25 AM | Latest updated: 23/9/2022 2:33:20 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5543 | Vietlaw: 579
LuatVietnam

Quyết định này nâng lãi suất tiền gởi không kỳ hạn dưới 6 tháng từ mức 4%/năm theo Quyết định số 1729/QĐ-NHNNstatus1 lên 5%/năm, riêng Quỹ tín dụng nhân dân được áp dụng mức lãi suất 5,5%/năm

Lãi suất tiền gởi không kỳ hạn hoặc dưới 1 tháng cũng được nâng từ mức 0,2%/năm lên 0,5%/năm

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/9/2022 và thay thế Quyết định số 1729/QĐ-NHNNstatus1 ngày 30/9/2020.

Lịch trình tăng/giảm lãi suất huy động vốn VND được thực hiện thông qua các văn bản sau:
- Thông tư số 30/2011/TT-NHNNstatus1 : 14,0 % (áp dụng từ 01/10/2011)
- Thông tư số 05/2012/TT-NHNN : 13,0 % (áp dụng từ 13/3/2012)
- Thông tư số 08/2012/TT-NHNN : 12,0 % (áp dụng từ 11/4/2012)
- Thông tư số 17/2012/TT-NHNN : 11,0 % (áp dụng từ 28/5/2012)
- Thông tư số 19/2012/TT-NHNN : 9,0 % (áp dụng từ 11/6/2012)
- Thông tư số 32/2012/TT-NHNN : 8,0 % (áp dụng từ 24/12/2012)
- Thông tư số 08/2013/TT-NHNN : 7,5 % (áp dụng từ 26/3/2013)
- Thông tư số 15/2013/TT-NHNN : 7,0 % (áp dụng từ 28/6/2013)
- Quyết định số 498/QĐ-NHNN ngày 17/3/2014: 6,0 % (áp dụng từ 18/3/2014)
- Quyết định số 2173/QĐ-NHNN ngày 28/10/2014: 5,5 % (áp dụng từ 29/10/2014)
- Quyết định số 2415/QĐ-NHNN ngày 18/11/2019: 5,0% (áp dụng từ 19/11/2019)
- Quyết định số 419/QĐ-NHNN ngày 16/3/2020: 4,75%/năm (áp dụng từ 17/3/2020)
- Quyết định số 919/QĐ-NHNN ngày 12/5/2020: 4,25%/năm (áp dụng từ 13/5/2020)
- Quyết định số 1729/QĐ-NHNN ngày 30/9/2020: 4,0%/năm (áp dụng từ 1/10/2020)
- Quyết định số 1607/QĐ-NHNN ngày 22/9/2022: 5,0%/năm (áp dụng từ 23/9/2022)
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 23-Sep-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5543

Tệp đính kèm

enflag pdficon QD1607-22092022NHNN[VLO].pdf

Dòng thời gian

Lãi suất

blue-check Từ 23/9/2022, lãi suất tái cấp vốn, chiết khấu và cho vay qua đêm tăng thêm 1% English attachment
blue-check Nâng lãi suất tiết kiệm dưới 6 tháng lên 5%/năm (tăng 1%) English attachment
blue-check Quy định mới về áp dụng lãi suất rút tiền gửi trước hạn English attachment
blue-check Thủ tục thanh, quyết toán khoản hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp (áp dụng với các ngân hàng)
blue-check Điều chỉnh lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc English attachment
blue-check Từ 01/10/2020, trần lãi suất cho vay ngắn hạn VND giảm còn 4,5%/năm English attachment
blue-check Giảm lãi suất tiền gởi của Kho bạc Nhà nước và Bảo hiểm tiền gửi tại NHNN English attachment
blue-check Giảm lãi suất tiền gởi của Công ty tài chính xuống còn 0,8%/năm English attachment
blue-check Lãi suất vay vốn của Quỹ phát triển DNNVV: 4,16%/năm English attachment
blue-check Chậm đóng BHXH năm 2019 tính lãi theo mức 1.0666%/tháng
blue-check Thông báo mức lãi suất tính tiền chậm đóng BHXH năm 2017
blue-check Phương pháp tính lãi cho vay và nhận tiền gửi từ 2018 English attachment
blue-check Từ 10/7/2017, lãi suất tái cấp vốn giảm còn 6,25%/năm English attachment
blue-check Ngân hàng Nhà nước yêu cầu chấn chỉnh vi phạm về lãi suất huy động English attachment
blue-check Từ 18/12/2015, lãi suất tiền gửi USD của cá nhân giảm còn 0%/năm English attachment
blue-check Giảm lãi suất cho vay đối với hộ nghèo và hộ SXKD tại vùng khó khăn
blue-check Lãi suất tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu tiếp tục giảm từ 19/5/2015 English attachment
blue-check Lãi suất tiền gởi bằng USD của cá nhân giảm còn 0,75%/năm English attachment
blue-check Lãi suất cho vay ngắn hạn VND giảm còn 7%/năm English attachment
blue-check 18/3/2014: Thả nổi lãi suất tiền gởi VND có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên English attachment