LuatVietnam

blue-check Nâng mức trần lãi suất gửi tiết kiệm dưới 6 tháng lên 6%/năm English attachment

Quyết định số 1812/QĐ-NHNN ngày 24/10/2022 của Ngân hàng Nhà nước về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014 (2 trang)
Posted: 25/10/2022 8:09:31 AM | Latest updated: 31/10/2022 2:20:56 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5566 | Vietlaw: 584
LuatVietnam

Theo Quyết định này, kể từ ngày 25/10/2022, mức trần lãi suất gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng sẽ được nâng từ 5,0% lên 6,0%/năm. Riêng trần lãi suất gửi tiết kiệm áp dụng với Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô được nâng từ 5,5% lên 6,5%/năm.

Đối với hình thức gửi tiết kiệm không kỳ hạn hoặc kỳ hạn dưới 1 tháng, mức trần lãi suất được nâng từ 0,5% lên 1%/năm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/10/2022 và thay thế Quyết định 1607/QĐ-NHNNstatus1 ngày 22/9/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 25-Oct-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5566

Tệp đính kèm

enflag pdficon QD1812-24102022NHNN[EN].pdf

Dòng thời gian

Lãi suất

blue-check Nâng mức trần lãi suất gửi tiết kiệm dưới 6 tháng lên 6%/năm English attachment
blue-check Tăng mức trần lãi suất cho vay ngắn hạn VND lên 5,5%/năm English attachment
blue-check Tăng 1% lãi suất tái cấp vốn và tái chiết khẩu kể từ 25/10/2022 English attachment
blue-check Các Ngân hàng thương mại sẽ phải đẩy mạnh chương trình hỗ trợ 2% lãi suất cho doanh nghiệp
blue-check Quy định mới về áp dụng lãi suất rút tiền gửi trước hạn English attachment
blue-check Thủ tục thanh, quyết toán khoản hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp (áp dụng với các ngân hàng)
blue-check Điều chỉnh lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc English attachment
blue-check Giảm lãi suất tiền gởi của Kho bạc Nhà nước và Bảo hiểm tiền gửi tại NHNN English attachment
blue-check Giảm lãi suất tiền gởi của Công ty tài chính xuống còn 0,8%/năm English attachment
blue-check Lãi suất vay vốn của Quỹ phát triển DNNVV: 4,16%/năm English attachment
blue-check Chậm đóng BHXH năm 2019 tính lãi theo mức 1.0666%/tháng
blue-check Thông báo mức lãi suất tính tiền chậm đóng BHXH năm 2017
blue-check Phương pháp tính lãi cho vay và nhận tiền gửi từ 2018 English attachment
blue-check Từ 10/7/2017, lãi suất tái cấp vốn giảm còn 6,25%/năm English attachment
blue-check Ngân hàng Nhà nước yêu cầu chấn chỉnh vi phạm về lãi suất huy động English attachment
blue-check Từ 18/12/2015, lãi suất tiền gửi USD của cá nhân giảm còn 0%/năm English attachment
blue-check Giảm lãi suất cho vay đối với hộ nghèo và hộ SXKD tại vùng khó khăn
blue-check Lãi suất tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu tiếp tục giảm từ 19/5/2015 English attachment
blue-check Lãi suất tiền gởi bằng USD của cá nhân giảm còn 0,75%/năm English attachment
blue-check Lãi suất cho vay ngắn hạn VND giảm còn 7%/năm English attachment