LuatVietnam

blue-check Ngân hàng sẽ tiếp tục hạ lãi suất cho vay trong 6 tháng cuối năm 2023 English attachment

Thông báo số 297/TB-VPCP ngày 31/7/2023 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 (4 trang)
Posted: 1/8/2023 12:59:26 PM | Latest updated: 6/9/2023 7:19:49 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5759 | Vietlaw: 627
LuatVietnam

Theo thông báo của Chính phủ, trong 6 tháng cuối năm 2023, Ngân hàng Nhà nước cần tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt như: tiếp tục giảm lãi suất cho vay, tăng hạn mức tín dụng phù hợp với diễn biến thị trường, cung tiền M2 kịp thời, hiệu quả khi cần thiết, tập trung tín dụng vào các động lực tăng trưởng (đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu); tiếp tục đẩy mạnh giải ngân gói tín dụng 40 nghìn tỷ đồng hỗ trợ lãi suất, 120 nghìn tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội và 15 nghìn tỷ đồng cho ngành sản xuất đồ gỗ, thủy sản.

Bên cạnh đó, tập trung rà soát toàn diện các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành (đặc biệt là Luật các tổ chức tín dụng) để sửa đổi, bổ sung, không để sơ hở, trục lợi, khoảng trống pháp lý gây mất an ninh, an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5759

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu