LuatVietnam

blue-check Ngân hàng TNHH CTBC - Chi nhánh TP. HCM sẽ phối hợp thu thuế kể từ 18/11/2022

Công văn số 4911/TCHQ-TXNK ngày 18/11/2022 của Tổng cục Hải quan về việc thông báo ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7 (1 trang)
Posted: 23/11/2022 3:59:19 PM | Latest updated: 23/11/2022 5:45:46 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Tổng cục Hải quan thông báo bổ sung Ngân hàng TNHH CTBC - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh vào danh sách các ngân hàng phối hợp thu thuế điện tử 24/7, thời gian triển khai kể từ ngày 18/11/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hải quan điện tử - VNACCS

blue-check Về việc cung cấp hồ sơ kho bãi khi mang hàng về bảo quản
blue-check Hàng nhập khẩu từ 20/4/2023 phải nộp Bảng kê điện tử
blue-check Những lưu ý khi kê khai trực tuyến hồ sơ đề nghị không thu thuế XNK
blue-check Ngân hàng KEB HANA nhận thu thuế điện tử cho hàng XNK từ 9/12/2022
blue-check Ngân hàng TNHH CTBC - Chi nhánh TP. HCM sẽ phối hợp thu thuế kể từ 18/11/2022
blue-check Ngân hàng BOC HCM sẽ thu thuế điện tử cho Hải quan kể từ 2/11/2022
blue-check Từ 7/11/2022, thủ tục dừng cưỡng chế hải quan được giải quyết trên Cổng dịch vụ công
blue-check Hải quan sẽ mở rộng thu thuế điện tử qua tổ chức dịch vụ trung gian thanh toán
blue-check Về cách khai chuyển tiêu thụ nội địa đối với hàng SXXK có nguồn gốc tạm nhập English attachment
blue-check Mặt hàng có nhiều mã HS không thể trừ lùi giấy phép tự động trên Hệ thống V5
blue-check Từ 26/7/2022, bắt buộc niêm phong hải quan bằng seal định vị điện tử
blue-check Về việc khai "Số quản lý nội bộ" trên tờ khai nhập khẩu tại chỗ
blue-check Các yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài
blue-check Kế hoạch đẩy mạnh chuyển đổi số ngành Hải quan đến năm 2025
blue-check Các trường hợp hàng hóa XNK bị niêm phong hải quan bằng seal định vị điện tử English attachment
blue-check Khuyến khích doanh nghiệp sử dụng phần mềm khai hải quan miễn phí của TCHQ
blue-check Từ 1/4/2022, các doanh nghiệp sẽ được tải miễn phí phần mềm khai hải quan điện tử
blue-check Những giải pháp đẩy mạnh hải quan điện tử năm 2022
blue-check Nhập khẩu lô hàng trên 50 dòng phải mở thêm tờ khai nhánh
blue-check Chưa thể mở tờ khai điện tử một lần để nhập khẩu nhiều lần