LuatVietnam

blue-check Ngành kinh doanh bất động sản có được giảm 30% tiền thuê đất năm 2021? English attachment

Công văn số 1514/TCT-CS ngày 26/4/2023 của Tổng cục Thuế về tiền thuê đất (2 trang)
Posted: 23/5/2023 7:44:23 AM | Latest updated: 26/5/2023 1:55:06 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5703 | Vietlaw: 613
LuatVietnam

Tổng cục Thuế lưu ý, trường hợp trong năm 2021, doanh nghiệp có phát sinh số tiền thuê đất phải nộp do chậm làm thủ tục miễn, giảm hoặc phát sinh khoản phải nộp bổ sung theo quy định, nếu được xác định là tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 thì vẫn được xét giảm 30% theo Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg; tuy nhiên, nếu là tiền thuê đất phải nộp của những năm khác thì không được giảm 30%.

Về ngành nghề được giảm 30% tiền thuê đất, Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg không có quy định loại trừ đối với ngành nghề kinh doanh bất động sản. Nếu doanh nghiệp sử dụng đất vào kinh doanh bất động sản đúng với mục đích sử dụng đất ghi tại Quyết định cho thuê đất hoặc Hợp đồng cho thuê đất thì cũng được xét giảm 30% tiền thuê năm 2021.

Đối tượng được giảm 30% tiền thuê đất theo Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg có bao gồm trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm thông qua hình thức đấu giá.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5703

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV1514_26042023TCT[VLO].pdf

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế đất - tiền thuê đất

blue-check Kết quả trúng đấu giá đất sẽ bị hủy nếu không nộp đủ tiền sử dụng đất trong vòng 120 ngày
blue-check Thời gian xây dựng cơ bản được miễn tiền thuê đất xác định theo tài liệu nào? English attachment
blue-check Không cần giấy xác nhận bị ảnh hưởng dịch khi xin giảm tiền thuê đất năm 2022
blue-check Ngành kinh doanh bất động sản có được giảm 30% tiền thuê đất năm 2021? English attachment
blue-check Thời gian chậm làm thủ tục không được miễn tiền thuê đất xây dựng cơ bản
blue-check Không có tên trong hợp đồng thuê đất sẽ không được giảm 30% tiền thuê năm 2021 English attachment
blue-check Tiền thuê đất đã trả một lần không được xét miễn, giảm
blue-check Cách xác định thời hạn thanh toán tiền sử dụng đất được ghi nợ
blue-check Cách tính tiền thuê đất phải nộp khi chuyển từ hình thức trả hàng năm sang trả một lẩn
blue-check Thời gian chậm làm thủ tục không được miễn giảm tiền thuê đất
blue-check Dự án xã hội hóa không được miễn tiền thuê đất trong thời gian chậm tiến độ
blue-check Nộp tiền sử dụng đất trễ hạn phải chịu thêm tiền phạt chậm nộp
blue-check Số tiền thuê đất được giảm năm 2022 nếu lỡ nộp sẽ được bù trừ hoặc hoàn trả
blue-check Hồ sơ giảm tiền thuê đất năm 2022 cần phải nộp trước 1/4/2023 English attachment
blue-check Hồ sơ xin giảm 30% tiền thuê đất năm 2022 phải nộp trước 1/4/2023 English attachment
blue-check Mở rộng đối tượng được giảm 30% tiền thuê đất năm 2022 do ảnh hưởng dịch English attachment
blue-check Về căn cứ xác định thời gian xây dựng cơ bản được miễn tiền thuê đất
blue-check Đầu tư bệnh viện theo hình thức liên danh có được miễn tiền thuê đất?
blue-check Diện tích đất dùng để thanh toán Dự án BT không được xét miễn, giảm tiền sử dụng
blue-check Về việc ban hành Thông báo nộp tiền sử dụng đất của dự án