LuatVietnam

Ngành nghề kiểm định chất lượng sản phẩm điện tử có bắt buộc đánh giá tác động môi trường?

Cập nhật 27/6/2022 | Đăng tải: LVN.5484

hoi Minh Nguyệt (Vĩnh Phúc)
Căn cứ Phụ lục II Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, ngành sản xuất linh kiện, thiết bị điện, điện tử thuộc danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.
Nếu dự án kiểm tra chất lượng tấm mạch in mềm FBCB chỉ tiến hành giai đoạn kiểm tra về kích thước, màu sắc, hình dạng (kiểm tra bằng mắt thường), độ dẫn điện, cách điện của lớp mạch (bằng máy móc); trong quy trình kiểm tra không làm thay đổi tính chất, hình dạng, kích thước của sản phẩm, vậy dự án kiểm tra có thuộc loại hình sản xuất linh kiện, thiết bị điện, điện tử và thuộc vào danh mục loại hình có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường không?

luat Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Trường hợp dự án kiểm tra chất lượng tấm mạch in mềm FBCB chỉ tiến hành giai đoạn kiểm tra về kích thước, màu sắc, hình dạng (kiểm tra bằng mắt thường), độ dẫn điện, cách điện của lớp mạch (bằng máy móc); trong quy trình kiểm tra không làm thay đổi tính chất, hình dạng, kích thước của sản phẩm thì không thuộc loại hình sản xuất linh kiện, thiết bị điện, điện tử.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Môi trường

otvet Ngành nghề kiểm định chất lượng sản phẩm điện tử có bắt buộc đánh giá tác động môi trường?
otvet Tiêu chí xác định dự án sản xuất phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
otvet Loại dự án nào phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường?
otvet Từ 1/1/2022, hộ dân ở chung cư phải tự phân loại rác thải
otvet Dự án nếu thay mới công nghệ xử lý chất thải phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường
otvet Sản xuất linh kiện điện tử có cần xin xác nhận bảo vệ môi trường?
otvet Nhà máy xử lý chất thải phải được nâng cấp nếu không đảm bảo quy chuẩn hiện hành
otvet Chủ dự án được tự chọn nhà thầu tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
otvet Sợi phế liệu PP có thuộc chất thải nguy hại?
otvet Thay đổi công nghệ phải lập lại đánh giá tác động môi trường
otvet Thuê nhà xưởng có cần lập báo cáo đánh giá tác động môi trường?
otvet Cho thuê nhà xưởng có cần đánh giá lại tác động môi trường?
otvet Tạm dừng sản xuất phải báo cáo cơ quan quản lý môi trường
otvet Doanh nghiệp phải tự phân loại chất thải nguy hại
otvet Trường hợp nào được miễn xin phép xả nước thải?
otvet Dự án xây dựng nếu có san lấp ao hồ phải đăng ký kế hoạch BVMT
otvet Bùn thải phát sinh trong sản xuất xử lý theo quy chuẩn nào?
otvet Cắt giảm công đoạn sản xuất có cần điều chỉnh báo cáo tác động môi trường?
otvet Mở rộng dự án có phải lập phương án phục hồi môi trường?
otvet Phải có báo cáo đánh giá môi trường trước khi cấp phép xây dựng