LuatVietnam

blue-check Ngành Thuế sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi mua bán HĐĐT

Công văn số 1293/TCT-VP ngày 12/4/2023 của Tổng cục Thuế về việc triển khai thực hiện Công điện số 01/CĐ-BTC ngày 12/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về tăng cường công tác quản lý hóa đơn điện tử (2 trang)
Posted: 17/4/2023 9:37:23 AM | Latest updated: 17/4/2023 10:47:50 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5680
LuatVietnam

Nhằm tăng cường phòng chống hành vi mua bán, gian lận về HĐĐT theo chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công điện số 01/CĐ-BTC, Tổng cục Thuế đã yêu cầu Cục thuế các tỉnh triển khai một số biện pháp sau:

- Cảnh báo kịp thời các hành vi vi phạm, tội phạm về thuế, hậu quả pháp lý khi mua bán, sử dụng HĐĐT để thu lợi bất chính, chiếm đoạt tiền thuế và công khai danh tính các doanh nghiệp, cá nhân có hành vi mua, bán hóa đơn để răn đe các trường hợp đã và đang có ý định vi phạm pháp luật về hóa đơn.

- Đẩy mạnh phổ biến pháp luật về HĐĐT dưới nhiều hình thức, đặc biệt chú trọng phương thức điện tử để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế của doanh nghiệp nói riêng, người nộp thuế nói chung.

- Tăng cường phối hợp với cơ quan Công an tiến hành thanh tra, kiểm tra việc phát hành, sử dụng HĐĐT để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các vi phạm pháp luật trong phát hành, quản lý, sử dụng HĐĐT.

- Nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin về HĐĐT để đảm bảo cấp độ an toàn thông tin và kịp thời phát hiện các hành vi bất thường (giả mạo, gian lận về HĐĐT) trên hệ thống quản lý hóa đơn.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5680

Tệp đính kèm

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hóa đơn

blue-check Cách lập hóa đơn điện tử trong thời gian bị cưỡng chế
blue-check Cách điều chỉnh hóa đơn 8% trong năm 2022 có sai sót hoặc trả hàng
blue-check Quy trình đánh giá, phân loại mức độ rủi ro về hóa đơn
blue-check Các lưu ý khi điều chỉnh hoặc thay thế hóa đơn điện tử
blue-check Hàng hóa, dịch vụ nào được lập bảng kê đính kèm HĐĐT?
blue-check Hàng tạm xuất được phép ghi ký hiệu KCT tại chỉ tiêu "thuế suất" trên hóa đơn
blue-check Hàng cho vay hay mượn cũng phải xuất hóa đơn
blue-check Bán voucher sử dụng dịch vụ, lập hóa đơn tại thời điểm nào?
blue-check Bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT gửi đến cơ quan thuế phải lập đúng theo mẫu 01/TH-HĐĐT
blue-check Ngành Thuế sẽ tăng cường thanh tra, xử phạt việc mua bán và xuất khống HĐĐT English attachment
blue-check Ngành Thuế sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi mua bán HĐĐT
blue-check Hàng XK tại chỗ phải ghi rõ bên nhận hàng và địa điểm nhận hàng trên hóa đơn
blue-check 18 giải đáp của Cục thuế TP. HCM về lập HĐĐT từ máy tính tiền
blue-check Các mẫu HĐĐT được phân biệt bằng hai ký tự cuối
blue-check Các mô hình kinh doanh được phép lập HĐĐT từ máy tính tiền
blue-check Xuất hàng bán lưu động được lập phiếu xuất kho thay hóa đơn
blue-check Các thông tin cần biết liên quan đến HĐĐT lập từ máy tính tiền
blue-check Doanh nghiệp đang bị cưỡng chế nếu cần điều chỉnh hóa đơn vẫn phải mua lẻ
blue-check Sau 2022, điều chỉnh sai sót cho các hóa đơn GTGT 8% như thế nào?
blue-check 100% siêu thị, nhà hàng, khách sạn tại Hà Nội và TP. HCM phải lập HĐĐT từ máy tính tiền trong năm 2023