LuatVietnam

blue-check Ngành Thuế sẽ tăng cường thanh tra, xử phạt việc mua bán và xuất khống HĐĐT English attachment

Công điện số 01/CĐ-BTC ngày 12/4/2023 của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý, giám sát việc phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử (2 trang)
Posted: 13/4/2023 7:57:24 AM | Latest updated: 23/5/2023 11:47:57 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5679 | Vietlaw: 613
LuatVietnam

Nhằm ngăn ngừa tình trạng doanh nghiệp xuất khống và mua bán HĐĐT để trục lợi, Bộ Tài chính đã yêu cầu Cục thuế các tỉnh tăng cường cảnh báo và tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc phát hành và sử dụng HĐĐT của doanh nghiệp, qua đó kịp thời phát hiện vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đã giao Tổng cục Thuế rà soát tổng thể và đề xuất nâng cấp hệ thống thông tin về HĐĐT để đảm bảo an toàn thông tin và phân tích, đánh giá, kịp thời phát hiện, cảnh báo các hành vi giả mạo, gian lận về HĐĐT

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5679

Tệp đính kèm

enflag pdficon CD01_12042023BTC[E].pdf

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hóa đơn

blue-check Quy trình đánh giá, phân loại mức độ rủi ro về hóa đơn
blue-check Hàng hóa, dịch vụ nào được lập bảng kê đính kèm HĐĐT?
blue-check Hàng tạm xuất được phép ghi ký hiệu KCT tại chỉ tiêu "thuế suất" trên hóa đơn
blue-check Hàng cho vay hay mượn cũng phải xuất hóa đơn
blue-check Bán voucher sử dụng dịch vụ, lập hóa đơn tại thời điểm nào?
blue-check Bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT gửi đến cơ quan thuế phải lập đúng theo mẫu 01/TH-HĐĐT
blue-check Ngành Thuế sẽ tăng cường thanh tra, xử phạt việc mua bán và xuất khống HĐĐT English attachment
blue-check Ngành Thuế sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi mua bán HĐĐT
blue-check Hàng XK tại chỗ phải ghi rõ bên nhận hàng và địa điểm nhận hàng trên hóa đơn
blue-check 18 giải đáp của Cục thuế TP. HCM về lập HĐĐT từ máy tính tiền
blue-check Các mẫu HĐĐT được phân biệt bằng hai ký tự cuối
blue-check Các mô hình kinh doanh được phép lập HĐĐT từ máy tính tiền
blue-check Xuất hàng bán lưu động được lập phiếu xuất kho thay hóa đơn
blue-check Các thông tin cần biết liên quan đến HĐĐT lập từ máy tính tiền
blue-check Doanh nghiệp đang bị cưỡng chế nếu cần điều chỉnh hóa đơn vẫn phải mua lẻ
blue-check Sau 2022, điều chỉnh sai sót cho các hóa đơn GTGT 8% như thế nào?
blue-check 100% siêu thị, nhà hàng, khách sạn tại Hà Nội và TP. HCM phải lập HĐĐT từ máy tính tiền trong năm 2023
blue-check Các công ty dịch vụ hóa đơn tại Hà Nội cần đăng ký nhu cầu triển khai HĐĐT từ máy tính tiền trước 15/2/2023
blue-check Các hướng dẫn và lợi ích khi sử dụng HĐĐT lập từ máy tính tiền
blue-check HĐĐT phải sử dụng ngôn ngữ định dạng XML