LuatVietnam

Nghỉ bệnh từ 14 ngày trở lên trong tháng được miễn đóng BHYT

Cập nhật 17/7/2022 | Đăng tải: LVN.5496

hoi nguyenngoc…@gmail.com
Công ty chúng tôi có một nhân viên bị bệnh ung thư nghỉ chữa bệnh dài ngày. Cho tôi hỏi, trong thời gian người lao động (NLĐ) bị ốm đau thì NLĐ và người sử dụng lao động có phải đóng bảo hiểm y tế (BHYT) không?
Nếu không phải thì việc trừ lại tiền BHYT đối với NLĐ phải nghỉ ốm dài ngày sẽ được thực hiện như thế nào?

luat Bảo hiểm Xã hội TP. HCM:

NLĐ nghỉ ốm đau do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày ban hành kèm theo Thông tư 46/2016/TT-BYT (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 24/2021/TT-BYT) hoặc nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng thì NLĐ và người sử dụng lao động không phải đóng BHYT. Trong thời gian nghỉ ốm không đóng BHYT nhưng NLĐ vẫn được hưởng quyền lợi BHYT.

Theo đó, sau khi hồ sơ nghỉ ốm hưởng chế độ do người sử dụng lao động nộp được duyệt, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ giảm thu số tiền BHYT đã thu theo quy định.

Như vậy, đối với NLĐ nghỉ ốm đau do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày ban hành kèm theo Thông tư 46 hoặc nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng thì NLĐ và người sử dụng lao động không phải đóng BHYT.

Khi đơn vị sử dụng lao động nộp hồ sơ yêu cầu giải quyết chế độ cho NLĐ và hồ sơ được duyệt thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ giảm thu số tiền BHYT của NLĐ.

Xem thêm

Bảo hiểm y tế

otvet Các trường hợp được ưu tiên KCB BHYT
otvet Thủ tục miễn trả phần viện phí vượt 6 tháng lương cơ sở do tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục
otvet Nghỉ bệnh từ 14 ngày trở lên trong tháng được miễn đóng BHYT
otvet Cần sớm gia hạn thẻ BHYT sau khi nghỉ việc để không mất quyền lợi
otvet Thủ tục xin nhận lại viện phí tự trả do quên thẻ BHYT
otvet Nhổ răng có được hưởng BHYT?
otvet Có thể đóng BHYT hộ gia đình trong thời gian nghỉ không lương
otvet Bệnh viện có được thu viện phí cao hơn mức giá của BHYT?
otvet Gia hạn trễ có bị gián đoạn giá trị sử dụng thẻ BHYT?
otvet Sinh con không đúng tuyến có được hưởng BHYT?
otvet Không hạn chế số lần KCB BHYT trong ngày hay trong tháng
otvet Gia hạn thẻ BHYT trễ không quá 3 tháng vẫn được tính là tham gia liên tục
otvet Không phải nộp phí khi đăng ký thay đổi nơi KCB BHYT
otvet Khi nào được sử dụng thẻ BHYT trên VssID để khám chữa bệnh?
otvet Chế độ BHYT hiện hành dành cho người mắc bệnh hiểm nghèo
otvet BHYT có hỗ trợ viện phí cho người tạm hoãn hợp đồng lao động?
otvet Có HĐLĐ phải chuyển sang mua BHYT bắt buộc
otvet Những trường hợp khám chữa bệnh đúng tuyến (mới nhất)
otvet Khám ngoại trú được hưởng BHYT thế nào?
otvet Đóng BHYT đủ 5 năm liên tục sẽ được miễn chi trả phần viện phí vượt 6 tháng lương cơ sở