LuatVietnam

Nghỉ bệnh từ 14 ngày trở lên trong tháng được miễn đóng BHYT

Cập nhật 17/7/2022 | Đăng tải: LVN.5496

hoi nguyenngoc…@gmail.com
Công ty chúng tôi có một nhân viên bị bệnh ung thư nghỉ chữa bệnh dài ngày. Cho tôi hỏi, trong thời gian người lao động (NLĐ) bị ốm đau thì NLĐ và người sử dụng lao động có phải đóng bảo hiểm y tế (BHYT) không?
Nếu không phải thì việc trừ lại tiền BHYT đối với NLĐ phải nghỉ ốm dài ngày sẽ được thực hiện như thế nào?

luat Bảo hiểm Xã hội TP. HCM:

NLĐ nghỉ ốm đau do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày ban hành kèm theo Thông tư 46/2016/TT-BYT (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 24/2021/TT-BYT) hoặc nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng thì NLĐ và người sử dụng lao động không phải đóng BHYT. Trong thời gian nghỉ ốm không đóng BHYT nhưng NLĐ vẫn được hưởng quyền lợi BHYT.

Theo đó, sau khi hồ sơ nghỉ ốm hưởng chế độ do người sử dụng lao động nộp được duyệt, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ giảm thu số tiền BHYT đã thu theo quy định.

Như vậy, đối với NLĐ nghỉ ốm đau do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày ban hành kèm theo Thông tư 46 hoặc nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng thì NLĐ và người sử dụng lao động không phải đóng BHYT.

Khi đơn vị sử dụng lao động nộp hồ sơ yêu cầu giải quyết chế độ cho NLĐ và hồ sơ được duyệt thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ giảm thu số tiền BHYT của NLĐ.

Xem thêm

Bảo hiểm y tế

otvet Các trường hợp được BHXH hoàn trả viện phí
otvet Cách xác định giá trị sử dụng thẻ BHYT khi tham gia không liên tục
otvet Có thể thay đổi nơi KCB BHYT theo nơi cư trú
otvet Phẫu thuật tại bệnh viện cùng tuyến có được hưởng BHYT?
otvet Gia hạn thẻ BHYT trễ quá 3 tháng phải cấp thẻ mới
otvet Chưa có căn cước gắn chip không ảnh hưởng đến quyền lợi BHYT
otvet Có được mua thẻ BHYT ở nơi tạm trú?
otvet Thẻ BHYT hộ gia đình có được sử dụng ngay từ ngày đóng?
otvet Nhập viện ở tỉnh khác có được BHYT thanh toán lại viện phí?
otvet Từ 1/3/2022, có thể xin cấp lại thẻ BHYT qua mạng
otvet Sinh con đúng tuyến có được hưởng BHYT 100%?
otvet Mức hưởng BHYT của trẻ dưới 6 tuổi tính như thế nào?
otvet Có được đóng BHYT một lần cho đủ 5 năm để hưởng quyền lợi cao hơn
otvet Các trường hợp được đăng ký KCB ban đầu tại bệnh viện tuyến trung ương
otvet Các trường hợp được ưu tiên KCB BHYT
otvet Thủ tục miễn trả phần viện phí vượt 6 tháng lương cơ sở do tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục
otvet Nghỉ bệnh từ 14 ngày trở lên trong tháng được miễn đóng BHYT
otvet Cần sớm gia hạn thẻ BHYT sau khi nghỉ việc để không mất quyền lợi
otvet Thủ tục xin nhận lại viện phí tự trả do quên thẻ BHYT
otvet Cấp cứu trái tuyến có được hưởng BHYT?