LuatVietnam

blue-check Nghị định gia hạn nộp thuế năm 2023 sẽ được trình ban hành trong tháng 4

Quyết định số 120/QĐ-TCT ngày 20/2/2023 của Tổng cục Thuế về việc ban hành Kế hoạch, hành động của Tổng cục Thuế thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ (18 trang)
Posted: 22/3/2023 3:59:32 PM | Latest updated: 23/3/2023 2:49:03 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5663
LuatVietnam

Quyết định ban hành Kế hoạch của ngành Thuế trong năm 2023 để thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP về thu ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh.

Theo đó, trong năm 2023, ngành Thuế sẽ tiếp tục tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số của nhà cung cấp nước ngoài; tăng cường chống thất thu thuế đối với đất đai và bất động sản; tiếp tục triển khai đề án HĐĐT, Hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền; tăng cường quản lý thuế, chống thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh casino, trò chơi điện tử, lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro; đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý thuế, quản lý hóa đơn, chống gian lận thuế; tập trung thanh tra các ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, doanh nghiệp có giao dịch liên kết, doanh nghiệp TMĐT, bất động sản, doanh nghiệp rủi ro cao về hoàn thuế;....

Một số Nghị định, Thông tư sẽ được Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế xây dựng, trình ban hành trong năm 2023, như: Nghị định sửa đổi Nghị định số 123/2020/NĐ-CPstatus2 về hóa đơn, chứng từ (trình trong tháng 10/2023); Nghị định gia hạn nộp thuế năm 2023 (trình vào tháng 4/2023); Thông tư hướng dẫn về thuế GTGT, thuế TNDN (trình vào tháng 3/2023); Thông tư hướng dẫn sử dụng số định danh làm mã số thuế (trình vào tháng 6/2023); Thông tư sửa đổi Thông tư số 78/2021/TT-BTC về hóa đơn, chứng từ (trình vào tháng 10/2023); ...

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 20-Feb-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5663

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chính sách thuế

blue-check Thông tin cần biết về chính sách gia hạn nộp thuế năm 2023
blue-check Doanh nghiệp nào được gia hạn nộp thuế năm 2023?
blue-check Các lưu ý về chính sách gia hạn nộp thuế năm 2023
blue-check Đề án cải cách các sắc thuế GTGT, TNDN và TTĐB giai đoạn 2021-2030
blue-check Bộ Tài chính công bố các thay đổi về biện pháp thương mại với WTO English attachment
blue-check Thông tin cần biết về chính sách ân hạn thuế năm 2023 English attachment
blue-check Chính sách ân hạn nộp thuế năm 2023 English attachment
blue-check Các vấn đề cần xem xét khi tham gia chính sách thuế suất tối thiểu toàn cầu
blue-check Chính sách miễn, giảm thuế năm 2023 sẽ được trình trước ngày 15/4/2023
blue-check Phương án miễn, giảm, ân hạn thuế năm 2023 sẽ được trình Chính phủ trước 15/3/2023
blue-check Bộ Tài chính từ chối gia hạn chính sách giảm thuế GTGT cho năm 2023
blue-check Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thực hiện trước 1/1/2015 có được ưu đãi?
blue-check Nghị định gia hạn nộp thuế năm 2023 sẽ được trình ban hành trong tháng 4
blue-check Kế hoạch rà soát cắt giảm thủ tục hành chính thuế năm 2023
blue-check Những lưu ý về thuế đầu năm 2023
blue-check Tổng hợp các chính sách thuế mới của năm 2022
blue-check Định hướng cải cách chính sách thuế đến năm 2030
blue-check Về chính sách ưu đãi thuế đối với DNNVV
blue-check Khẩn trương nộp giấy đề nghị ân hạn thuế năm 2022 trước ngày 30/9
blue-check TCHQ từ chối kiến nghị cho phép miễn thuế hàng NK tại chỗ để SXXK