LuatVietnam

Nghỉ dưỡng sức sau thai sản, nếu dưới 14 ngày vẫn phải đóng BHXH

Cập nhật 18/7/2022 | Đăng tải: LVN.5497

hoi Bạn đọc
Tôi sinh mổ, nghỉ thai sản từ ngày 13.1-12.7.2021. Nhưng sau đó, tôi tiếp tục nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe đến hết ngày 19.7.2021. Như vậy, trong tháng 7, tôi không làm việc và không hưởng lương 16 ngày.
Vậy với trường hợp của tôi, công ty báo giảm không lương trong tháng 7.2021 thì có đúng không? Nếu để chế độ nghỉ thai sản thì thời gian nghỉ thai sản là 7 tháng, có đúng quy định không? Công ty phải báo như thế nào để người lao động được hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 34, Khoản 2, Điều 39, Khoản 3, Điều 85, Khoản 4, Điều 86 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014: Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng.

Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm một tháng.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.

Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì người lao động và người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Vì vậy, đối với người lao động (như nêu tại câu hỏi), nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ ngày 13.1.2021 đến hết ngày 12.7.2021 (6 tháng). Sau đó nghỉ dưỡng sức đến ngày 19.7.2021, từ ngày 20.7.2021 bắt đầu làm việc trở lại, đơn vị đã báo giảm (dừng) tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 1.2021 (từ ngày 1.1.2021) đến ngày 30.6.2021 (đủ 6 tháng) thì từ tháng 7.2021, công ty đăng ký đóng bảo hiểm xã hội (trở lại) đối với người lao động này là đúng quy định.

Thời gian nghỉ dưỡng sức (không hưởng tiền lương) trong tháng 7 dưới 14 ngày làm việc nên tháng 7 công ty và người lao động vẫn phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Xem thêm

Lao động - Việc làm

otvet Không được hưởng BHXH một lần nếu thời gian đóng trên 20 năm
otvet Điều kiện nghỉ hưu do suy giảm sức lao động
otvet Trường hợp nào được áp dụng giờ làm việc trên 8 tiếng/ngày?
otvet Tra cứu tuổi nghỉ hưu theo quy định nào?
otvet Mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi sẽ bị trừ 2% tỷ lệ lương hưu
otvet Công ty có được sa thải người lao động tự ý nghỉ việc chăm bệnh?
otvet Tuổi nghỉ hưu sẽ tăng dần sau mỗi năm
otvet Có thể đóng gộp BHXH để hưởng hưu nếu còn thiếu không quá 10 năm
otvet Cùng lúc ký nhiều HĐLĐ, chỉ phải đóng BHXH theo HĐLĐ đầu tiên
otvet Sửa nội quy lao động, có phải đăng ký lại với Sở Lao động TB&XH?
otvet Đóng gộp BHXH một lần để hưởng lương hưu chỉ áp dụng với người đã đủ tuổi
otvet Làm thế nào để hưởng lương hưu khi công ty nợ đóng BHXH?
otvet Có được rút sớm BHXH một lần để đi xuất khẩu lao động?
otvet Làm việc ở xưởng than có thuộc nghề độc hại và được nghỉ hưu sớm?
otvet Nghỉ hưu sớm vẫn phải đảm bảo thời gian đóng BHXH ít nhất 20 năm
otvet Mức phí BHXH tự nguyện có thể căn cứ theo thu nhập tự khai
otvet Điều kiện hưởng lương hưu đối với lao động làm nghề độc hại
otvet Đóng BHXH theo lương nhà nước và tư nhân, lương hưu được tính như thế nào?
otvet Chưa đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc, có thể đóng tiếp BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu
otvet Trợ cấp ốm đau chỉ tính theo số ngày nghỉ thực tế, không phân biệt số con bị ốm