LuatVietnam

Nghỉ hưu do suy giảm sức lao động vẫn phải có ít nhất 20 năm đóng BHXH

Cập nhật 8/6/2022 | Đăng tải: LVN.5469

hoi Lê Thành
Tôi sinh ngày 1.7.1964, đóng bảo hiểm xã hội được 18 năm trong điều kiện lao động bình thường. Ngày 2.11.2021, tôi được Hội đồng giám định y khoa xác định mất khả năng lao động 75%. Vậy, tôi được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội như thế nào?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Theo quy định tại Điều 54, Điều 55 Luật BHXH năm 2014 thì điều kiện về thời gian tham gia BHXH để hưởng chế độ hưu trí là phải đủ từ 20 năm tham gia BHXH trở lên.

Trường hợp đã tham gia BHXH được 18 năm thì bạn nên tiếp tục tham gia BHXH bắt buộc hoặc BHXH tự nguyện thêm 2 năm nữa để đủ điều kiện về thời gian tham gia BHXH để được hưởng chế độ hưu trí.

Về tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí: Do Bạn không nói rõ giới tính nên BHXH Việt Nam cung cấp về điều kiện tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí như sau:

Theo quy định của Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019, tại Điều 169 có quy định:

Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với nam; đủ 55 tuổi 04 tháng đối với nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng với lao động nam; 04 tháng với lao động nữ.

Trường hợp Bạn không muốn tiếp tục tham gia BHXH mà có nguyện vọng hưởng trợ cấp BHXH một lần thì theo quy định tại Khoản 1, Điều 60; Khoản 1, Điều 77 Luật BHXH năm 2014 và Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 93/2015/QH13,

Bạn được giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật BHXH mà chưa đủ 15 năm đóng BHXH và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện (Đối với trường hợp Bạn đang tham gia BHXH bắt buộc);

- Đủ điều kiện về tuổi theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 73 của Luật này nhưng chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội mà không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội (Đối với trường hợp Bạn đang tham gia BHXH tự nguyện);

- Ra nước ngoài để định cư;

- Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

- Sau 01 năm nghỉ việc không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH.

Xem thêm

Lao động - Việc làm