LuatVietnam

Nghỉ hưu phải đáp ứng đồng thời điều kiện về tuổi và thời gian đóng BHXH

Cập nhật 15/6/2022 | Đăng tải: LVN.5474

hoi Nguyễn Hà
Tôi đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được 14 năm. Năm nay tôi 36 tuổi, vậy tôi cần phải đóng bao nhiêu năm nữa mới được hưởng lương hưu?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Người lao động muốn hưởng lương hưu phải đáp ứng điều kiện về đủ tuổi nghỉ hưu và đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

Người lao động đã đủ điều kiện về tuổi theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm thì được đóng cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Trường hợp của bà năm nay 36 tuổi, đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được 14 năm. Xét về thời gian tham gia, bà còn phải đóng thêm 6 năm bảo hiểm xã hội nữa để đủ điều kiện về số năm đóng bảo hiểm xã hội (đủ 20 năm). Đối chiếu với quy định trên, bà được hưởng chế độ hưu trí khi đáp ứng thêm điều kiện về tuổi đời.

Từ ngày 1.1.2021, tuổi nghỉ hưu áp dụng theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019. Theo quy định, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ. Đến năm 2028, tuổi nghỉ hưu của lao động nam là 62 tuổi, lao động nữ là 60 tuổi.

Trường hợp của bà sẽ được nghỉ hưu khi đáp ứng đủ hai điều kiện về tuổi đời và thời gian đóng bảo hiểm xã hội như đã nêu trên.

Xem thêm

Lao động - Việc làm

otvet Người đóng bảo hiểm trên 20 năm nếu bị bệnh hiểm nghèo được chuyển sang rút BHXH một lần
otvet Làm việc trong ngành đường bộ có được nghỉ hưu trước tuổi?
otvet Chưa chấp nhận thanh toán đối với giấy nghỉ hưởng BHXH cấp sau thời gian khỏi Covid-19
otvet Số năm đóng BHXH còn dư sau khi đạt tỷ lệ hưu tối đa sẽ được hưởng trợ cấp một lần
otvet Người lao động và công ty được phép thỏa thuận việc cộng dồn phép năm sang năm sau
otvet Công ty có bắt buộc phải lắp máy lạnh trong kho, xưởng?
otvet Không được hưởng BHXH một lần nếu thời gian đóng trên 20 năm
otvet Có được đi làm ở địa phương khác trong thời gian bị án treo?
otvet Điều kiện nghỉ hưu do suy giảm sức lao động
otvet Trường hợp nào được áp dụng giờ làm việc trên 8 tiếng/ngày?
otvet Tra cứu tuổi nghỉ hưu theo quy định nào?
otvet Mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi sẽ bị trừ 2% tỷ lệ lương hưu
otvet Công ty có được sa thải người lao động tự ý nghỉ việc chăm bệnh?
otvet Tuổi nghỉ hưu sẽ tăng dần sau mỗi năm
otvet Có thể đóng gộp BHXH để hưởng hưu nếu còn thiếu không quá 10 năm
otvet Cùng lúc ký nhiều HĐLĐ, chỉ phải đóng BHXH theo HĐLĐ đầu tiên
otvet Sửa nội quy lao động, có phải đăng ký lại với Sở Lao động TB&XH?
otvet Đóng gộp BHXH một lần để hưởng lương hưu chỉ áp dụng với người đã đủ tuổi
otvet Làm thế nào để hưởng lương hưu khi công ty nợ đóng BHXH?
otvet Có được rút sớm BHXH một lần để đi xuất khẩu lao động?