LuatVietnam

Nghỉ hưu sớm do tinh giản biên chế không bị trừ lương hưu

Cập nhật 20/11/2022 | Đăng tải: LVN.5587

hoi Nguyễn Văn Long, tỉnh Tiền Giang
Tôi năm nay 54 tuổi, là viên chức làm việc tại một đơn vị sự nghiệp và đã tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) được hơn 20 năm. Trước đây, tôi có thời gian hơn 15 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại.
Tôi là viên chức dôi dư do cơ cấu lại lao động theo vị trí việc làm, nhưng đơn vị không thể bố trí được việc làm khác. Vì thế, tôi nằm trong danh sách tinh giản biên chế.
Cho tôi hỏi, trường hợp của tôi khi nghỉ việc thì có được nhận lương hưu trước tuổi hay không? Nếu được thì tôi có bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi không?

luat Luật sư Trịnh Ngọc Hoàn Vũ, Đoàn luật sư TP. HCM:

Theo khoản 2 Điều 3 Nghị định 108/2014 thì tinh giản biên chế được hiểu là việc đánh giá, phân loại, đưa ra khỏi biên chế những người dôi dư, không đáp ứng yêu cầu công việc, không thể tiếp tục bố trí sắp xếp công tác khác và giải quyết chế độ, chính sách đối với những người thuộc diện tinh giản biên chế.

Về tuổi nghỉ hưu thì theo quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường vào năm 2022 đối với lao động nam là 60 tuổi sáu tháng và lao động nữ là 55 tuổi tám tháng.

Tại khoản 3, Điều 8 Nghị định số 108 quy định về chính sách tinh giản biên chế như sau: Đối tượng tinh giản biên chế theo quy định thì trên 53 tuổi đến dưới 55 tuổi đối với nam, trên 48 tuổi đến dưới 50 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm trở lên; trong đó, có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại,… hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên sẽ được hưởng chế độ hưu trí và không bị trừ tỉ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi. Cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Như vậy, trường hợp của ông 54 tuổi chưa đến tuổi nghỉ hưu nhưng do bị tinh giảm biên chế và ông có 15 năm làm công việc độc hại thì ông được hưởng chế độ hưu trí theo quy định. Đồng thời, lương hưu của ông không bị trừ tỉ lệ lương hưu (theo quy định thì cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi sẽ bị trừ 2%).

Xem thêm

Cán bộ - Công chức

otvet Nghỉ hưu sớm do tinh giản biên chế không bị trừ lương hưu
otvet Điều kiện nghỉ hưu đối với công chức
otvet Năm 2023, tuổi nghỉ hưu sẽ tăng lên 60 tuổi 9 tháng (với nam) và 56 tuổi (với nữ)
otvet Phụ cấp của công chức có tăng theo lương cơ sở?
otvet Công chức có được hưởng tiền những ngày phép năm chưa nghỉ?
otvet Viên chức nghỉ việc được hưởng các chế độ gì?
otvet Viên chức có được tăng lương sau khi bổ sung thêm bằng cấp?
otvet Các vi phạm của công chức có thể bị buộc thôi việc
otvet Công chức tự nguyện tinh giản biên chế có được trợ cấp thêm lương hưu?
otvet Viên chức nếu thành lập công ty có thể bị phạt đến 10 triệu đồng
otvet Trường hợp nào tham ô tài sản chỉ bị phạt hành chính?
otvet Tạp vụ có được hưởng phụ cấp độc hại?
otvet Tiêu chuẩn gia nhập đảng đối với chủ doanh nghiệp
otvet Cách tính mức đền bù phí đào tạo khi viên chức nghỉ việc trước hạn cam kết
otvet Du học nhờ học bổng có bị buộc bồi thường nếu nghỉ việc sớm?
otvet Làm thêm trong thời gian cử đi đào tạo có được hưởng phụ cấp?
otvet Viên chức có được làm giám đốc công ty tư nhân?
otvet Nữ viên chức nghỉ thai sản có được thừa nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ?
otvet Viên chức bị bệnh kéo dài có được lùi thời gian nghỉ hưu?
otvet Viên chức bị cấm thành lập doanh nghiệp