LuatVietnam

Nghỉ hưu trước tuổi, tính tỷ lệ lương hưu thế nào?

Cập nhật 18/4/2023 | Đăng tải: LVN.5683

hoi Lê V. (huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam)
Tôi nghỉ hưu trước tuổi từ ngày 1/7/2022, ngày 21/7/2022 BHXH tỉnh Quảng Nam có quyết định mức hưởng BHXH hàng tháng của tôi là 3.392.400 đồng.
Theo tôi, mức lương để tính trợ cấp nghỉ hưu trước tuổi của tôi do đóng BHXH tại phụ lục biểu số 1A ban hành kèm theo Công văn của UBND tỉnh Quảng Nam thì là 6.360.000 đồng. Do vậy, mức lương hưu hàng tháng của tôi sẽ là 6.360.000 đồng x 75% = 4.770.000 đồng (chênh lệch 1.378.000 đồng). Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại trường hợp của tôi.

luat BHXH tỉnh Quảng Nam:

Theo hồ sơ cơ quan BHXH đang quản lý thì quá trình công tác có đóng BHXH của ông được tính từ tháng 1/1999 đến tháng 6/2022 là 23 năm 6 tháng. Theo đó, tỷ lệ hưởng lương hưu của ông sẽ được tính 20 năm đầu là 45%, từ năm 21 trở đi, mỗi năm cộng thêm 2%; 6 tháng lẻ được tính bằng 1%. 

Như vậy tổng tỷ lệ hưởng lương hưu của ông là 52%. Tiền lương bình quân làm cơ sở tính lương hưu cho ông là 6 năm (72 tháng) cuối trước khi nghỉ hưởng chế độ hưu trí là: 6.523.783 đồng. Như vậy, mức hưởng lương hưu hàng tháng của ông là: 6.523.783 x 52% = 3.392.367 đồng (làm tròn 3.392.400 đồng) là đúng quy định của pháp luật về BHXH.

Để nắm rõ hơn chi tiết về cách tính tiền lương bình quân và tỷ lệ hưởng lương hưu, đề nghị ông xem Bản quá trình đóng BHXH có tính tiền lương hưu kèm theo Quyết định nghỉ hưởng chế độ hưu trí hàng tháng của Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam hoặc đến Bảo hiểm xã hội huyện Tây Giang để được giải thích cụ thể.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Bảo hiểm xã hội

otvet Các khoản lương đóng BHXH đối với viên chức
otvet Được phép nghỉ chăm con ốm từ 15 - 20 ngày mỗi năm
otvet Các khoản trợ cấp dành cho thân nhân khi người lao động qua đời
otvet Được tự chọn mức thu nhập đóng BHXH tự nguyện
otvet Các cách lấy lại mật khẩu đăng nhập ứng dụng VssID
otvet Vẫn được tham gia tiếp BHXH sau khi rút BHXH một lần
otvet Làm nghề nặng nhọc vẫn phải đóng đủ 20 năm BHXH mới được nghỉ hưu sớm
otvet Chủ hộ kinh doanh không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc
otvet Thời gian tạm dừng BHXH bắt buộc đến khi đóng BHXH tự nguyện không được cho đóng bù
otvet Đủ tuổi nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH vẫn chưa được hưởng lương hưu
otvet Một người có nhiều sổ BHXH phải làm thủ tục gộp sổ
otvet Có được phép hủy bỏ thời gian trốn đóng BHXH?
otvet Người lao động mất do ung thư, thân nhân cũng chỉ được hưởng trợ cấp tuất và mai táng phí
otvet Chi phí giám định y khoa để nghỉ hưu có được BHXH thanh toán lại?
otvet Nghỉ hưu trước tuổi, tính tỷ lệ lương hưu thế nào?
otvet Lao động đã nghỉ việc được làm thủ tục giảm thời gian BHXH đóng trùng tại nơi cư trú
otvet Doanh nghiệp có bị buộc tuyên bố phá sản nếu nợ tiền BHXH?
otvet Thời gian đóng BHXH bắt buộc và tự nguyện đều được cộng gộp khi hưởng chế độ BHXH
otvet Có được hưởng lại trợ cấp mất sức lao động sau khi xin thôi hưởng?
otvet Cách thức cập nhật thời gian đóng BHXH bị thiếu trên ứng dụng VssID