LuatVietnam

Nghỉ không lương có được tham gia BHYT?

Cập nhật 14/3/2022 | Đăng tải: LVN.5410

hoi Bạn đọc
Tôi làm cho 1 doanh nghiệp, do dịch bệnh nên công ty đang cho tôi nghỉ không lương, tôi muốn hỏi trong thời gian nghỉ không lương thì tôi có được tham gia Bảo hiểm y tế tại công ty không?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Căn cứ quy định tại Khoản 9 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13, hàng tháng, người sử dụng lao động đóng Bảo hiểm y tế cho người lao động và trích tiền đóng Bảo hiểm y tế từ tiền lương của người lao động để nộp cùng một lúc vào quỹ Bảo hiểm y tế.

Vì vậy, trường hợp người lao động  thỏa thuận nghỉ việc không hưởng lương thì không có căn cứ để đóng Bảo hiểm y tế.

Do bạn đọc đã nghỉ không lương tại công ty và không đóng bảo hiểm y tế trong khoảng thời gian này nhưng bà vẫn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế doanh nghiệp do bà chưa chấm dứt hợp đồng lao động với công ty mà trên thực tế là bà đang tạm hoãn hợp đồng lao động và nghỉ không hưởng lương.

Căn cứ quy định tại Khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 bà không được tham gia bảo hiểm y tế trong khoảng thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động nghỉ không hưởng lương và cũng không thể tham gia bảo hiểm y tế theo đối tượng hộ gia đình được.

Thời gian qua, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, dẫn đến một số doanh nghiệp thỏa thuận với người lao động nghỉ việc không hưởng lương, nhưng pháp luật về Bảo hiểm y tế hiện hành không có quy định về việc đóng, hưởng Bảo hiểm y tế.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có Công văn số 2288/CSYT ngày 30/7/2021 về việc đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Chính phủ gửi Bộ Y tế chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành liên quan trình Chính phủ ban hành văn bản hướng dẫn tham gia Bảo hiểm y tế đối với người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, hoặc nghỉ việc không hưởng lương. Khi cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, Bảo hiểm y tế sẽ hướng dẫn thực hiện chung.

Xem thêm

Bảo hiểm y tế

otvet Cách xác định giá trị sử dụng thẻ BHYT khi tham gia không liên tục
otvet Có thể thay đổi nơi KCB BHYT theo nơi cư trú
otvet Phẫu thuật tại bệnh viện cùng tuyến có được hưởng BHYT?
otvet Gia hạn thẻ BHYT trễ quá 3 tháng phải cấp thẻ mới
otvet Chưa có căn cước gắn chip không ảnh hưởng đến quyền lợi BHYT
otvet Có được mua thẻ BHYT ở nơi tạm trú?
otvet Thẻ BHYT hộ gia đình có được sử dụng ngay từ ngày đóng?
otvet Nhập viện ở tỉnh khác có được BHYT thanh toán lại viện phí?
otvet Từ 1/3/2022, có thể xin cấp lại thẻ BHYT qua mạng
otvet Sinh con đúng tuyến có được hưởng BHYT 100%?
otvet Mức hưởng BHYT của trẻ dưới 6 tuổi tính như thế nào?
otvet Có được đóng BHYT một lần cho đủ 5 năm để hưởng quyền lợi cao hơn
otvet Các trường hợp được đăng ký KCB ban đầu tại bệnh viện tuyến trung ương
otvet Các trường hợp được ưu tiên KCB BHYT
otvet Thủ tục miễn trả phần viện phí vượt 6 tháng lương cơ sở do tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục
otvet Nghỉ bệnh từ 14 ngày trở lên trong tháng được miễn đóng BHYT
otvet Cần sớm gia hạn thẻ BHYT sau khi nghỉ việc để không mất quyền lợi
otvet Thủ tục xin nhận lại viện phí tự trả do quên thẻ BHYT
otvet Cấp cứu trái tuyến có được hưởng BHYT?
otvet Nhổ răng có được hưởng BHYT?