LuatVietnam

Nghỉ ngơi trong thời gian tăng ca có được hưởng chế độ gì?

Cập nhật 10/10/2022 | Đăng tải: LVN.5557

hoi Duy Thành (Vĩnh Phúc)
Công ty của tôi làm việc từ 7 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút hằng ngày, tăng ca từ 16 giờ 30 phút. Giờ làm thêm của tôi là 3,5 giờ; vậy, thời gian nghỉ của 3,5 giờ tôi được hưởng những chế độ gì?

luat Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội:

Nghỉ trong giờ làm việc được quy định tại Điều 109 Bộ luật Lao động, Điều 64 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động. 

Ngoài ra, Khoản 1, Điều 4 Bộ luật Lao động quy định "... Khuyến khích những thỏa thuận bảo đảm cho người lao động có điều kiện thuận lợi hơn so với quy định của pháp luật về lao động".

Nội dung câu hỏi về chế độ được hưởng trong thời gian nghỉ 3,5 giờ chưa rõ ràng nên chưa có căn cứ để đưa ra câu trả lời cho ông Thành.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Lao động - Việc làm

otvet Điều kiện bắt buộc khi nghỉ hưu trước tuổi
otvet Làm việc bán thời gian có phải đóng BHXH?
otvet Chỉ được hưởng lương hưu khi có đủ 20 năm BHXH, không phân biệt BHXH bắt buộc hay tự nguyện
otvet Tiền lương có được ưu tiên thanh toán khi công ty bị phá sản?
otvet Cách tính trợ cấp mất việc
otvet Có được sa thải nhân viên vì từ chối đi công tác xa?
otvet Lao động cao tuổi vẫn phải đóng BHXH nếu chưa đủ điều kiện hưởng hưu
otvet Công ty có được quyền kiểm soát điện thoại của nhân viên?
otvet Tiền lương của lao động hưu trí được trả thêm khoản đóng BHXH
otvet Lương đóng BHXH bị khống chế mức trần (không quá 20 lần lương cơ sở)
otvet BHXH một lần chỉ được rút sau 1 năm nghỉ việc
otvet Phụ cấp chức vụ PCCC có bị tính đóng BHXH?
otvet Tuổi nghỉ hưu sẽ dừng tăng khi đủ 62 tuổi (với nam) và 60 tuổi (với nữ)
otvet Cần đóng BHXH đủ 35 năm (với nam) và 30 năm (với nữ) nếu muốn có lương hưu tối đa
otvet Công tác tại vùng khó khăn vẫn phải đóng đủ 20 năm BHXH mới được hưởng hưu
otvet Giám sát trưởng công trình có bị giới hạn tuổi tối đa?
otvet Có được ép nhân viên nghỉ việc do công ty gặp khó khăn tài chính?
otvet Cách phân biệt viên chức với lao động hợp đồng
otvet Chồng có được nghỉ hưởng BHXH khi vợ sảy thai?
otvet Chưa quay lại làm việc sau khi nghỉ thai sản sẽ không được hưởng chế độ dưỡng sức