LuatVietnam

Nghỉ việc nhiều lần có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Cập nhật 14/10/2022 | Đăng tải: LVN.5567

hoi Trần Hùng (TP.HCM)
Trước đây, tôi làm bảo vệ tại một công ty được 10 năm và có tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đầy đủ. Tháng 5-2022, tôi nghỉ việc nhưng chưa nhận trợ cấp thất nghiệp (TCTN).
Đến tháng 7-2022, tôi xin làm bảo vệ cho một công ty khác, có ký hợp đồng lao động và tiếp tục tham gia BHXH, BHTN. Làm ở công ty này hai tháng thì tôi lại nghỉ việc do công việc không phù hợp.
Cho tôi hỏi trường hợp của tôi đã nghỉ việc hai công ty thì có được nhận TCTN không?

luat Luật sư Trịnh Ngọc Hoàn Vũ, Đoàn Luật sư TP. HCM:

Điều 49 Luật Việc làm quy định người lao động (NLĐ) nhận TCTN phải đáp ứng đủ bốn điều kiện sau đây:

Thứ nhất, NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ), trừ trường hợp đơn phương chấm dứt trái pháp luật hoặc nghỉ hưu, hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

Thứ hai, NLĐ có HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng.

Thứ ba, chưa tìm được việc làm.

Thứ tư, NLĐ phải nộp hồ sơ hưởng TCTN tại trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn ba tháng kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ.

Đối với trường hợp của bạn, dù bạn làm việc hai công ty như trong thời hạn 24 tháng, bạn đã đóng đủ 12 tháng TCTN trước khi chấm dứt HĐLĐ thì bạn có thể nhận được TCTN.

Xem thêm

Bảo hiểm thất nghiệp

otvet Đóng BHTN đủ 1 năm sẽ được hưởng trợ cấp 3 tháng
otvet Nghỉ hưu sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp
otvet Lao động đang hưởng lương hưu vẫn được trả tiền BHTN vào lương trong thời gian dịch
otvet Phải gộp sổ BHXH trước khi hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu có nhiều sổ
otvet Nghỉ việc nhiều lần có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?
otvet Sổ BHXH nếu mất phải làm thủ tục cấp lại trước khi xin hưởng trợ cấp thất nghiệp
otvet Được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp nếu có thời gian đóng bảo hiểm từ 12 đến 36 tháng
otvet Nghỉ việc ngay sau thời gian thai sản có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?
otvet Thời gian đóng BHXH tại các công ty khác nhau được cộng dồn khi tính trợ cấp thất nghiệp
otvet Những ai được quỹ BHTN chi hỗ trợ Covid-19 đợt 2?
otvet Cách tính mức trợ cấp thất nghiệp
otvet Đóng BHTN trên 12 năm cũng chỉ được hưởng tối đa 12 tháng trợ cấp thất nghiệp
otvet Thời hạn giải quyết trợ cấp thất nghiệp tính như thế nào?
otvet Hưởng trợ cấp thất nghiệp có phải nộp giấy xin thôi việc?
otvet Được cộng gộp thời gian đóng BHTN tại sổ BHXH cũ vào sổ mới
otvet Xin hưởng trợ cấp thất nghiệp bắt buộc phải nộp sổ BHXH
otvet Các giấy tờ cần thiết để hưởng trợ cấp thất nghiệp
otvet Xin hưởng trợ cấp thất nghiệp có cần nộp giấy thôi việc?
otvet Thủ tục gộp quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp
otvet Trợ cấp thất nghiệp sẽ tăng theo lương tối thiểu