LuatVietnam

blue-check Nghiêm cấm các trường ép buộc học sinh phải mua sách tham khảo

Chỉ thị số 643/CT-BGDĐT ngày 10/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông (2 trang)
Posted: 13/6/2022 9:51:26 AM | Latest updated: 16/6/2022 1:44:27 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5474
LuatVietnam

Để tiết kiệm chi phí cho học sinh, Bộ Giáo dục & Đào tạo đã lưu ý các trường phổ thông không được ép buộc hay kêu gọi học sinh phải mua sách tham khảo, sách bài tập nằm ngoài danh mục bộ sách giáo khoa đã được công bố.

Ngoài ra, Bộ Giáo dục cũng nghiêm cấm các trường phổ thông không được lập danh mục hay đóng gói bộ sách giáo khoa có kèm sách tham khảo, sách bài tập để buộc học sinh phải mua và sử dụng.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5474
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Giáo dục - Đào tạo