LuatVietnam

blue-check Nghiêm cấm phân lô, bán nền đất đồi núi

Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật (2 trang)
Posted: 19/5/2022 10:46:49 AM | Latest updated: 23/5/2022 5:41:39 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5455
LuatVietnam

Chỉ thị yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương quản lý chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng, đồng thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp san ủi đồi núi để phân lô, bán nền, xây dựng trái phép trên đất rừng.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5455
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Nhà đất