LuatVietnam

Người có 2 sổ BHXH phải làm thủ tục gộp sổ mới được rút BHXH một lần

Cập nhật 28/11/2022 | Đăng tải: LVN.5590

hoi Bùi Thị Hiệu
Trước đây, tôi làm việc trong công ty, rồi nghỉ làm và hưởng BHXH một lần, chưa hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Tôi bị thất lạc sổ BHXH cấp lại, Chứng minh nhân dân cũng đã cấp lại.
Năm năm sau tôi đi làm, vì không có sổ gốc nên công ty đăng ký làm lại sổ mới. Nay tôi nghỉ làm, vậy tôi phải làm thủ tục gì để rút được BHXH một lần?

luat BHXH Việt Nam:

Do bà HIệu có 2 mã số BHXH nên cần phải làm thủ tục gộp sổ BHXH, thủ tục gộp sổ BHXH để làm hồ sơ giải quyết BHXH một lần.

Theo Điều 27 Văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH ngày 26/6/2020 của BHXH Việt Nam quy định thực hiện gộp sổ BHXH, thành phần hồ sơ gộp sổ gồm:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

- Các sổ BHXH đề nghị gộp (nếu mất sổ và tờ rời thì bà ghi mã số BHXH trong tờ khai và ghi sổ BHXH mất);

Theo Điểm c, Khoản 1, Điều 31 Công văn số 2089/VBHN-BHXH:

- Các trường hợp cấp lại, gộp sổ, điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT; cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH: Kê khai hồ sơ theo quy định tại Điều 27 và nộp hồ sơ như sau:

- Người đang làm việc nộp cho đơn vị nơi đang làm việc hoặc nộp cho cơ quan BHXH.

- Người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc đã được giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đề nghị cấp lại, điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH: Nộp cho cơ quan BHXH trên toàn quốc.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm