LuatVietnam

blue-check Người dân TP. HCM sắp được tiêm vắc xin Covid-19 mũi 4

Kế hoạch số 1591/KH-UBND ngày 16/5/2022 của UBND TP. HCM về tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh (7 trang)
Posted: 18/5/2022 3:18:08 PM | Latest updated: 19/5/2022 4:33:48 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5455
LuatVietnam

Người dân tại TP. HCM sẽ tiếp tục được tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi nhắc lại lần 2 (tức mũi 4) để tăng độ miễn dịch, trước mắt sẽ ưu tiên cho các đối tượng sau:

- Người từ 50 tuổi trở lên;

- Người từ 18 tuổi trở lên có tình trạng suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng;

- Người thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm Covid-19 (cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu chống dịch, công nhân, người làm việc trong các khu công nghiệp).

Tuy nhiên, chỉ tiêm mũi 4 cho những người đã tiêm mũi 3 ít nhất 04 tháng và đã khỏi Covid-19 ít nhất 3 tháng (đối với người từng bị Covid-19).

Thời gian tiêm dự kiến bắt đầu ngay khi được Bộ Y tế cung ứng vắc xin.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5455
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Covid-19