LuatVietnam

Người giúp việc có được tăng lương tối thiểu từ 1/7?

Cập nhật 15/6/2022 | Đăng tải: LVN.5475

hoi Không nêu tên
Lương của lao động giúp việc nhà tăng từ ngày 1.7 trong trường hợp nào?

luat Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động:

Từ ngày 1.7.2022 lương của lao động giúp việc nhà sẽ tăng nếu họ đang được trả lương thấp hơn lương tối thiểu.

Xem thêm

Tiền lương