LuatVietnam

Người lao động bị Covid-19 được nghỉ tối đa bao nhiêu ngày?

Cập nhật 7/12/2022 | Đăng tải: LVN.5599

hoi Hà Thị Mỹ Loan (Bình Định)
Theo quy định người lao động đóng BHXH dưới 15 năm thì được nghỉ hưởng chế độ ốm đau tối đa 30 ngày. Vậy, tôi nghỉ hưởng chế độ ốm đau do bị nhiễm COVID-19 (F0) trong năm 2022 thì có tính cộng dồn vào ngày nghỉ ốm của năm 2022 không hay tính riêng?

luat BHXH tỉnh Bình Định:

Đối với trường hợp người lao động bị F0: Căn cứ khoản 1, Điều 26 của Luật BHXH thì thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau như sau:

- Người lao động làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng: Nghỉ tối đa 30 ngày/năm, nếu đã đóng BHXH dưới 15 năm; Nghỉ tối đa 40 ngày/năm, nếu đã đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; Nghỉ tối đa 60 ngày/năm, nếu đã đóng BHXH từ đủ 30 năm trở lên.

Người lao động làm ngành nghề nặng nhọc, độc hại hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 khi bị F0 được nghỉ thêm 10 ngày/năm so với người lao động làm việc trong điều kiện bình thường.

Ngoài ra, căn cứ Khoản 2, Điều 26 của Luật BHXH thì trường hợp người lao động F0 chuyển biến nặng có biến chứng được tính vào do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành được hướng dẫn cụ thể như sau: Nghỉ tối đa 180 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Trường hợp người lao động đã hưởng hết 180 ngày mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn nhưng thời gian hưởng tiếp tối đa bằng thời gian đã đóng BHXH bắt buộc.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Lao động - Việc làm

otvet Những ngày đi đường trong kỳ nghỉ nghỉ phép có được hưởng lương?
otvet Phụ cấp chức vụ có bị tính đóng BHXH?
otvet Số ngày nghỉ dưỡng sức sau sinh do doanh nghiệp và công đoàn quyết định
otvet Các trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi
otvet Giấy xác nhận thông tin cư trú có giá trị thay thế sổ hộ khẩu khi xin việc
otvet Năm sinh để tính tuổi hưu được căn cứ vào tài liệu nào?
otvet Tính BHXH một lần, nếu có trên 6 tháng lẻ được làm tròn thành 01 năm
otvet Tuổi nghỉ hưu năm 2023: 60 tuổi 9 tháng (nam) và 56 tuổi (nữ)
otvet Tiền lương đóng BHXH gồm những khoản nào?
otvet Hợp đồng khoán việc không phải đóng BHXH
otvet Đi làm trong thời gian thai sản có phải đóng BHXH?
otvet Giám đốc cũng chỉ được đóng BHXH tối đa bằng 20 lần lương cơ sở
otvet Lao động đang mang thai có được cho tăng ca?
otvet Thâm niên chưa đủ 1 năm không được hưởng trợ cấp mất việc
otvet Tiền lương đóng BHXH tối đa không quá 20 lần mức lương cơ sở
otvet Mắc bệnh dài ngày được nghỉ ốm bao lâu?
otvet Lương hưu có tăng vào năm 2023?
otvet Cách tính mức lương bình quân đóng BHXH đối với người hưởng lương nhà nước
otvet Người lao động bị Covid-19 được nghỉ tối đa bao nhiêu ngày?
otvet Làm việc tại công ty nước ngoài có được tính phép năm?