LuatVietnam

Người lao động có được tự chốt sổ BHXH hay phải thông qua công ty?

Cập nhật 14/6/2022 | Đăng tải: LVN.5474

hoi Đỗ Ngọc Lan Hương
Mã số BHXH của tôi là 7938141***, CMND 331880***. Tôi làm việc tại Công Ty TNHH Một thành viên Thương mại Hàng gia dụng tổng hợp từ tháng 3.2021 đến hết tháng 2.2022.
Hiện tại chưa nhận được tờ rời BHXH từ Công ty. Tôi muốn biết công ty đã chốt sổ BHXH cho tôi chưa? Tôi có thể đến văn phòng BHXH để nhận tờ rời chốt BHXH và làm thủ tục hưởng BHTN được không?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

1. Qua tra cứu theo mã số BHXH 7938141*** trên hệ thống phần mềm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì mã số sổ BHXH trên chưa được chốt và in tờ rời BHXH.

2. Trách nhiệm báo giảm và chốt sổ BHXH

Căn cứ quy định tại Khoản 5 Điều 21 Luật BHXH số 58/2014/QH13, trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, thôi việc thì người sử dụng lao động có trách nhiệm phối hợp cơ quan BHXH báo giảm, chốt sổ, in tờ rời và trả sổ BHXH cho người lao động.

Đề nghị bạn liên hệ với Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Hàng gia dụng Tổng Hợp để được giải quyết. Nếu Công ty không thực hiện việc báo giảm và chốt sổ BHXH cho bạn, bạn có thể làm đơn chuyển đến cơ quan quản lý lao động tại địa phương là Phòng Lao động Thương binh & Xã hội hoặc Liên đoàn lao động để được hỗ trợ.

Xem thêm

Lao động - Việc làm