LuatVietnam

blue-check Người lao động đã nộp hồ sơ đúng hạn sẽ tiếp tục được quỹ BHTN hỗ trợ

Công văn số 2216/BHXH-CSXH ngày 12/8/2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động thuộc đối tượng hỗ trợ theo Nghị quyết 03/2021/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (11 trang)
Posted: 17/8/2022 11:08:34 AM | Latest updated: 18/8/2022 11:18:59 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5518
LuatVietnam

Công văn hướng dẫn triển khai Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15 về việc tiếp tục chi hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng dịch từ nguồn kinh phí của quỹ BHTN.

Theo đó, các trường hợp người lao động thuộc diện được hỗ trợ theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 và đã nộp hồ sơ đúng thời hạn nhưng chưa được nhận hỗ trợ thì nay sẽ được quỹ BHTN tiếp tục chi hỗ trợ.

Danh sách người lao động thuộc đối tượng được tiếp tục chi hỗ trợ sẽ được công khai trên website của BHXH tỉnh/thành phố.

Thời gian chi hỗ trợ theo Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15 hoàn thành chậm nhất vào ngày 10/9/2022.

Quy trình chi trả hỗ trợ từ quỹ BHTN vẫn thực hiện theo hướng dẫn tại Mục III Phần C Công văn số 3068/BHXH-CSXHstatus2 ngày 1/10/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5518

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Bảo hiểm thất nghiệp

blue-check Quỹ BHTN sẽ tiếp tục trả trợ cấp Covid-19 đến ngày 10/9/2022
blue-check Người lao động đã nộp hồ sơ đúng hạn sẽ tiếp tục được quỹ BHTN hỗ trợ
blue-check Quỹ BHTN tiếp tục hỗ trợ khó khăn cho người lao động bị ảnh hưởng dịch
blue-check Quy trình cơ quan BHXH chi trả trợ cấp thất nghiệp thông qua Cổng dịch vụ công
blue-check Quy trình giải quyết hồ sơ hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho doanh nghiệp tại TP. HCM
blue-check Quy trình nộp trực tuyến hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp
blue-check Hồ sơ trợ cấp thất nghiệp nộp qua bưu điện được giải quyết trong bao lâu?
blue-check Hướng dẫn bổ sung về chính sách hỗ trợ từ quỹ BHTN English attachment
blue-check Thủ tục hưởng trợ cấp của quỹ BHTN
blue-check Lao động đang ngừng việc, nghỉ ốm đau, thai sản... vẫn được BHTN hỗ trợ
blue-check Lao động đang tạm hoãn hợp đồng, nghỉ không lương vẫn được hỗ trợ từ quỹ BHTN English attachment
blue-check Hướng dẫn chi hỗ trợ cho người lao động tại Tp. Hà Nội có đóng BHTN
blue-check Những trường hợp chưa xét hỗ trợ khó khăn từ quỹ BHTN
blue-check Lao động đang tạm hoãn hợp đồng có được trợ cấp từ quỹ BHTN? English attachment
blue-check Thủ tục chi hỗ trợ khó khăn do Covid-19 cho lao động đã dừng đóng BHTN
blue-check Quy trình chi hỗ trợ cho người tham gia BHTN tại TP. HCM
blue-check Không bắt buộc nộp hồ sơ khi được giảm đóng 12 tháng BHTN English attachment
blue-check Một số lưu ý về thủ tục hưởng hỗ trợ khó khăn từ quỹ BHTN
blue-check Điều kiện và mức hưởng trợ cấp khó khăn từ quỹ BHTN English attachment
blue-check Doanh nghiệp sẽ được miễn 12 tháng bảo hiểm thất nghiệp English attachment