LuatVietnam

blue-check Người lao động được tự khai số lượng người phụ thuộc

Công văn số 40745/CTHN-TTHT ngày 18/8/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc (2 trang)
Posted: 19/8/2022 11:05:25 AM | Latest updated: 22/8/2022 12:09:46 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5521
LuatVietnam

Trường hợp người lao động đăng ký cha mẹ ruột, cha mẹ vợ, cha mẹ nuôi... là người phụ thuộc để giảm thuế TNCN thì phải đáp ứng các điều kiện tại điểm đ khoản 1 Điều 9 và có hồ sơ chứng minh theo quy định tại điểm g.3 khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 .

Người lao động được tự khai, tự chịu trách nhiệm về số lượng người phụ thuộc đã đăng ký (khoản 5 Điều 12 Nghị định 65/2013/NĐ-CPstatus2 ).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5521

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Người phụ thuộc

blue-check Người lao động được tự khai số lượng người phụ thuộc
blue-check Cháu ruột nếu vẫn còn ba mẹ không được tính là người phụ thuộc
blue-check Điều kiện đăng ký em ruột là người phụ thuộc
blue-check Không cần nộp giấy xác nhận thu nhập khi đăng ký người phụ thuộc
blue-check Điều kiện đăng ký anh ruột là người phụ thuộc
blue-check Miễn nộp giấy xác nhận thu nhập của người phụ thuộc
blue-check Dì ruột hay cậu ruột có được đăng ký là người phụ thuộc?
blue-check Điều kiện giảm trừ người phụ thuộc là cậu ruột bị khuyết tật
blue-check Người lao động tự cam kết về thu nhập của người phụ thuộc
blue-check Công ty chịu trách nhiệm khai bổ sung NPT cho người lao động đã ủy quyền quyết toán
blue-check Cháu ruột nếu còn cha mẹ không được tính là người phụ thuộc
blue-check Ông bà, anh em... chỉ tính là người phụ thuộc khi không còn nơi nương tựa
blue-check Tự cam kết về thu nhập của người phụ thuộc và không cần chứng minh
blue-check Bà nội nếu còn con cái không được đăng ký làm người phụ thuộc
blue-check Con ruột được tính giảm trừ kể từ tháng sinh
blue-check Tính giảm trừ nhiều lần cho một người phụ thuộc sẽ bị xử phạt
blue-check Thay đổi nơi làm việc phải nộp lại hồ sơ đăng ký NPT
blue-check Chuyển công ty khác phải đăng ký lại người phụ thuộc English attachment
blue-check Không được đăng ký "em ruột" là NPT nếu ba mẹ còn sống
blue-check Em ruột, cháu ruột... nếu còn cha mẹ không được tính là NPT