LuatVietnam

Người lao động mất, thân nhân có được hưởng thay BHXH một lần?

Cập nhật 27/3/2023 | Đăng tải: LVN.5665

hoi Lê Mai Hương (Hà Nội)
Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc chưa đủ 20 năm nếu mất đột ngột thì thân nhân có được hưởng chế độ BHXH 1 lần?

luat BHXH Việt Nam:

Người lao động tham gia BHXH bắt buộc chưa đủ 20 năm nếu mất đột ngột thì thân nhân không được nhận BHXH một lần mà sẽ được nhận chế độ tử tuất khi người lao động mất. Chế độ tử tuất bao gồm: mai táng phí và trợ cấp tuất hàng tháng hoặc trợ cấp tuất một lần.

Thứ nhất, về mai táng phí;

Người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà đã có thời gian đóng từ đủ 12 tháng trở lên. Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng người tham gia BHXH chết.

Thứ hai, về trợ cấp tuất;

1/Trợ cấp tuất một lần:

Người lao động tham gia BHXH dưới 15 năm, không thuộc các trường hợp được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, thân nhân sẽ được hưởng trợ cấp tuất một lần. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014; bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho các năm đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi;

2/Trợ cấp tuất hàng tháng:

Người tham gia BHXH thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng tuất hàng tháng:

Đã đóng BHXH đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng BHXH một lần; chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, …

Thân nhân được hưởng tuất tháng bao gồm:

- Con chưa đủ 18 tuổi, con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai.

- Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

- Cha đẻ, mẹ đẻ, cha - mẹ vợ; cha - mẹ chồng của người tham gia BHXH đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ.

Múc trợ cấp tuất hàng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở tại tháng người tham gia BHXH chết.

Số thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng tối đa là 4 người.

Xem thêm

Bảo hiểm xã hội

otvet Các khoản lương đóng BHXH đối với viên chức
otvet Được phép nghỉ chăm con ốm từ 15 - 20 ngày mỗi năm
otvet Các khoản trợ cấp dành cho thân nhân khi người lao động qua đời
otvet Được tự chọn mức thu nhập đóng BHXH tự nguyện
otvet Các cách lấy lại mật khẩu đăng nhập ứng dụng VssID
otvet Vẫn được tham gia tiếp BHXH sau khi rút BHXH một lần
otvet Làm nghề nặng nhọc vẫn phải đóng đủ 20 năm BHXH mới được nghỉ hưu sớm
otvet Chủ hộ kinh doanh không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc
otvet Thời gian tạm dừng BHXH bắt buộc đến khi đóng BHXH tự nguyện không được cho đóng bù
otvet Đủ tuổi nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH vẫn chưa được hưởng lương hưu
otvet Một người có nhiều sổ BHXH phải làm thủ tục gộp sổ
otvet Có được phép hủy bỏ thời gian trốn đóng BHXH?
otvet Người lao động mất do ung thư, thân nhân cũng chỉ được hưởng trợ cấp tuất và mai táng phí
otvet Chi phí giám định y khoa để nghỉ hưu có được BHXH thanh toán lại?
otvet Nghỉ hưu trước tuổi, tính tỷ lệ lương hưu thế nào?
otvet Lao động đã nghỉ việc được làm thủ tục giảm thời gian BHXH đóng trùng tại nơi cư trú
otvet Doanh nghiệp có bị buộc tuyên bố phá sản nếu nợ tiền BHXH?
otvet Thời gian đóng BHXH bắt buộc và tự nguyện đều được cộng gộp khi hưởng chế độ BHXH
otvet Có được hưởng lại trợ cấp mất sức lao động sau khi xin thôi hưởng?
otvet Cách thức cập nhật thời gian đóng BHXH bị thiếu trên ứng dụng VssID