LuatVietnam

Người lao động ở khu vực nào được hỗ trợ tiền thuê nhà?

Cập nhật 20/6/2022 | Đăng tải: LVN.5478

hoi Nguyễn Thanh
Cho tôi hỏi người lao động làm việc ở những vùng nào được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà?

luat Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động:

Theo Điều 1 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg, người lao động đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu vực sẽ được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà:

Khu công nghiệp, khu chế xuất được thành lập theo Nghị định số 82/2018/NĐ-CP.

Khu vực kinh tế trọng điểm bao gồm: Khu kinh tế được thành lập theo Nghị định số 82/2018/NĐ-CP; 24 tỉnh, thành thuộc 04 vùng kinh tế trọng điểm bao gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Kiên Giang.

Theo quy định tại Điều 7 và Điều 11 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg, thủ tục nhận tiền hỗ trợ thuê nhà sẽ do doanh nghiệp thực hiện trên cơ sở đề nghị của người lao động.

Người lao động chỉ cần kê khai đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 01 của Quyết định 08 rồi nộp cho doanh nghiệp.

Sau đó, doanh nghiệp sẽ lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà và gửi đến cơ quan có thẩm quyền để xác nhận và làm thủ tục hưởng trợ cấp.

Tiền hỗ trợ thuê nhà sẽ được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chuyển về cho doanh nghiệp. Sau đó, doanh nghiệp phải thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động.

Về hồ sơ làm thủ tục hỗ trợ tiền thuê nhà, căn cứ Điều 6 và Điều 10 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg, hồ sơ làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ thuê nhà cần có những giấy tờ sau:

Người lao động chuẩn bị: Đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà (Mẫu số 01): Đơn này được nộp cho doanh nghiệp lưu giữ.

Doanh nghiệp chuẩn bị: Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Mẫu số 02: Áp dụng đối với người đang làm việc.

Mẫu số 03: Áp dụng đối với người lao động trở lại thị trường lao động.

Bản sao danh sách trả lương của tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà (Nếu có người lao động thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội nhưng đủ điều kiện nhận tiền hỗ trợ thuê nhà). 

Xem thêm

Lao động - Việc làm