LuatVietnam

blue-check Người lao động phải có MST mới được ủy quyền cho công ty quyết toán thay thuế TNCN

Công văn số 50820/CTHN-TTHT ngày 20/10/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về hướng dẫn kê khai quyết toán thuế TNCN (2 trang)
Posted: 25/10/2022 7:34:20 AM | Latest updated: 27/10/2022 1:51:25 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5567
LuatVietnam

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, doanh nghiệp khi kê khai thay quyết toán thuế TNCN cho người lao động theo ủy quyền thì phải có đầy đủ MST của người lao động; trường hợp chỉ có số CMND thì hướng dẫn người lao động đăng ký MST theo quy định tại Thông tư 105/2020/TT-BTC .

Sau đó, doanh nghiệp kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế TNCN theo quy định tại Điều 47 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5567

Tệp đính kèm

Lược đồ

Quyết toán thuế TNCNCập nhật đến: 20-Oct-2022

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quyết toán thuế

blue-check Người lao động phải có MST mới được ủy quyền cho công ty quyết toán thay thuế TNCN
blue-check Mẫu quyết toán thuế TNDN dành cho chi nhánh ngoài tỉnh đang hưởng ưu đãi
blue-check Miễn quyết toán thu nhập vãng lai dưới 10 triệu/tháng
blue-check Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế đối với lao động có thu nhập vãng lai
blue-check Làm thế nào nếu không gửi được tờ khai quyết toán thuế TNCN qua Cổng dịch vụ công
blue-check Cẩm nang khai quyết toán thuế TNCN năm 2021
blue-check Những lưu ý dành cho cá nhân tự quyết toán thuế TNCN năm 2021
blue-check Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2021
blue-check Những lưu ý về khai quyết toán thuế TNCN năm 2021
blue-check Tờ khai quyết toán thuế của cá nhân nếu có số thuế được hoàn có thể nộp sau ngày 30/4
blue-check Không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN nếu chưa bị trừ thuế khoản thu nhập vãng lai
blue-check Giai đoạn chuyển đổi năm tài chính phải lập riêng quyết toán hàng SXXK
blue-check Điều chỉnh quyết toán thuế TNCN phải sửa lại tờ khai tháng/quý có sai sót
blue-check Quyết toán thuế TNCN tại nơi cư trú nếu không còn làm việc tại bất cứ đâu
blue-check Cần đăng ký tài khoản giao dịch điện tử trước khi nộp quyết toán thuế trực tuyến
blue-check Cá nhân được nộp quyết toán thuế trực tuyến từ 2021
blue-check Người Việt Nam có chứng nhận cư trú ở nước ngoài được miễn quyết toán thuế TNCN
blue-check Lưu ý thời điểm quyết toán thuế nhà thầu từ 5/12/2020 English attachment
blue-check Những vướng mắc thường gặp khi quyết toán thuế TNCN 2020
blue-check Giải đáp 45 thắc mắc về quyết toán thuế TNCN 2020