LuatVietnam

Người nghỉ hưu có được nhận thừa kế đất nông nghiệp?

Cập nhật 15/3/2023 | Đăng tải: LVN.5658

hoi Phạm Văn Lưu (tỉnh Bình Định)
Tôi là chủ hộ, đang hưởng chế độ hưu trí. Vợ và con trai của tôi là người trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên diện tích đất mà tôi được thừa kế thì tôi có được đứng tên nhận thừa kế hay không?

luat Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội:

Khoản 29 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013 (tình trạng còn hiệu lực) quy định, hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất.

Điểm d Khoản 1 Điều 179 Luật Đất đai năm 2013 quy định: Cá nhân sử dụng đất có quyền để thừa kế quyền sử dụng đất của mình theo di chúc hoặc theo pháp luật. Hộ gia đình được Nhà nước giao đất, nếu trong hộ có thành viên chết thì quyền sử dụng đất của thành viên đó được để thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Theo hướng dẫn tại  Điểm a, Điểm b Khoản 2 và Điểm a, Điểm b  Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMTngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên Môi trường thì:

- Căn cứ để xác định cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là: Cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp do được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất; do nhận chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; đang sử dụng đất nông nghiệp mà chưa được Nhà nước công nhận và cá nhân đó không thuộc đối tượng được hưởng lương thường xuyên; đối tượng đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp xã hội.

- Căn cứ xác định hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp là: Hộ gia đình đang sử dụng đất nông nghiệp do được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất; do nhận chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; đang sử dụng đất nông nghiệp mà chưa được Nhà nước công nhận và hộ gia đình đó có ít nhất một thành viên của hộ gia đình không thuộc đối tượng được hưởng lương thường xuyên; đối tượng đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp xã hội.

Trường hợp ông Phạm Văn Lưu là chủ hộ gia đình hiện nay đang hưởng chế độ hưu trí, hai thành viên còn lại là vợ và con trai ông Lưu đang là người trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên diện tích đất nông nghiệp do người trong hộ gia đình để thừa kế. Căn cứ hướng dẫn  tại Điểm a, Điểm b Điều 3 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT nêu trên, thì hộ gia đình ông Phan Văn Lưu được nhận thừa kế quyền sử dụng đất nông nghiệp. Pháp luật không có quy định nào cấm người đang hưởng lương hưu là thành viên trong Hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp không được đứng tên với tư cách Chủ hộ sử dụng đất nông nghiệp.

Việc đứng tên với tư cách cá nhân: Theo hướng dẫn tại Điểm a, Điểm b Điều 2 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT thì ông Lưu không được đứng tên với tư cách cá nhân sử dụng đất nông nghiệp.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Di chúc - Thừa kế

otvet Người nghỉ hưu có được nhận thừa kế đất nông nghiệp?
otvet Khai nhận thừa kế đất chưa có sổ đỏ phải nộp đơn ở tòa
otvet Người nước ngoài có được lập di chúc cho tài sản tại Việt Nam?
otvet Di chúc miệng mặc nhiên hết hiệu lực sau 3 tháng nếu người lập di chúc còn sống
otvet Có được khai nhận thừa kế đất chưa cấp sổ đỏ?
otvet Thời hiệu khai nhận thừa kế nhà đất là 30 năm
otvet Điều kiện sang tên đất hưởng thừa kế
otvet Làm thế nào khai nhận thừa kế nếu người mất đã thay đổi họ tên?
otvet Anh, chị, em có được thừa kế tài sản của nhau?
otvet Cha mẹ chồng có được chia thừa kế phần tài sản chung của vợ chồng?
otvet Thủ tục chia thừa kế tài sản không có di chúc
otvet Cách chia thừa kế nhà đồng sở hữu
otvet Có được rút lại văn bản từ chối nhận thừa kế?
otvet Những ai đương nhiên được thừa kế dù không có tên trong di chúc?
otvet Chia thừa kế theo di chúc có cần giấy đăng ký kết hôn?
otvet "Sim số đẹp" có được xem là di sản của người mất?
otvet Cha mẹ vẫn được hưởng ít nhất 2/3 suất thừa kế dù không có tên trong di chúc
otvet Tranh chấp tài sản thừa kế nếu không thỏa thuận được phải đưa ra tòa
otvet Người mất năng lực hành vi dân sự vẫn được quyền hưởng thừa kế
otvet Cách chia thừa kế tài sản chung của ba mẹ