LuatVietnam

blue-check Người nước ngoài được tính thuế lũy tiến nếu thời hạn hợp đồng phái cử trên 183 ngày English attachment

Công văn số 2414/TCT-DNNCN ngày 7/7/2022 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế TNCN (2 trang)
Posted: 11/7/2022 8:20:25 AM | Latest updated: 12/7/2022 3:34:41 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5492 | Vietlaw: 568
LuatVietnam

Theo quy định tại điểm b.3 khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 , đối với người nước ngoài được cử sang Việt Nam làm việc, nếu thời hạn hợp đồng phái cử từ trên 183 ngày sẽ được tính thuế theo biểu lũy tiến.

Kỳ tính thuế của người nước ngoài được xác định điểm a khoản 1 Điều 6 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 . Theo đó, trường hợp trong năm dương lịch đến Việt Nam người nước ngoài có mặt dưới 183 ngày thì kỳ tính thuế đầu tiên được xác định là 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu đến Việt Nam; từ năm thứ hai, kỳ tính thuế căn cứ theo năm dương lịch.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5492

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV2414-07072022TCT[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Lao động nước ngoài

blue-check Báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài năm 2022 phải nộp trước 6/1/2023
blue-check Vì sao hồ sơ cấp giấy phép lao động nộp trực tuyến tại TP. HCM chậm được tiếp nhận?
blue-check Thay mới quy trình gia hạn giấy phép lao động tại TP. HCM
blue-check Phí visa hỗ trợ cho người nước ngoài được hạch toán vào chi phí phúc lợi
blue-check Người nước ngoài sẽ được hoàn lại số thuế TNCN được miễn theo Hiệp định English attachment
blue-check Người nước ngoài vẫn phải nộp thẻ thường trú/tạm trú khi xin cấp phiếu lý lịch tư pháp English attachment
blue-check Người nước ngoài chỉ được mua căn hộ thuộc danh mục dự án do Sở Xây dựng công bố English attachment
blue-check Thay mới thủ tục gia hạn giấy phép lao động (tại TP. HCM)
blue-check Những quy định nên biết để tránh bị phạt khi sử dụng lao động nước ngoài English attachment
blue-check Người nước ngoài nếu làm việc tại Việt Nam dưới 183 ngày phải nộp thuế đến 20% English attachment
blue-check Học phí từ mầm non đến lớp 12 trả thay cho lao động nước ngoài được hạch toán và miễn tính thuế TNCN English attachment
blue-check Thay đổi tình trạng cư trú khi khai thuế TNCN có thể sẽ phải chịu thêm tiền chậm nộp English attachment
blue-check Kỳ tính thuế đầu tiên của người nước ngoài vẫn xác định theo năm Dương lịch English attachment
blue-check Tiền thuê nhà cho người nước ngoài vẫn khấu trừ thuế TNCN theo hạn mức 15%
blue-check Người nước ngoài sang Việt Nam khảo sát thị trường có phải nộp thuế TNCN? English attachment
blue-check [TP. HCM] Từ 20/7/2022, gia hạn giấy phép lao động phải nộp lệ phí 450.000 đồng
blue-check Người nước ngoài được tính thuế lũy tiến nếu thời hạn hợp đồng phái cử trên 183 ngày English attachment
blue-check Lương ngoại tệ 6 tháng cuối năm 2022 quy đổi theo tỷ giá 23.112 đồng/USD
blue-check Người nước ngoài nếu thay đổi tình trạng cư trú phải khai bổ sung các tờ khai thuế tháng, quý English attachment
blue-check Báo cáo định kỳ tình hình sử dụng LĐNN sẽ phải nộp ngay trong tháng 6/2022