LuatVietnam

Người nước ngoài vẫn được lương hưu nếu đáp ứng điều kiện như lao động Việt Nam

Cập nhật 10/5/2022 | Đăng tải: LVN.5448

hoi Không nêu tên
Người lao động ở nước ngoài muốn hưởng lương hưu cần điều kiện gì?

luat Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động:

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nếu có đủ các điều kiện:

- Có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

- Làm việc theo hợp đồng lao động được giao kết với người sử dụng lao động tại Việt Nam có thời hạn từ đủ 1 năm trở lên.

- Không thuộc một trong 2 trường hợp sau: Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp; Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Khi có đủ các dấu hiệu trên, cả người lao động nước ngoài và doanh nghiệp sử dụng những người lao động này hằng tháng đều phải trích đóng bảo hiểm xã hội theo quy định.

Vậy lao động nước ngoài đóng bảo hiểm xã hội hưởng lương hưu thế nào?

Khoản 1 Điều 9 Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định: Người lao động quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này được hưởng lương hưu khi đáp ứng điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Khoản 1 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội và Điều 6 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP.

Theo đó, người lao động nước ngoài thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc có thể hưởng lương hưu nếu đáp ứng đồng thời các điều kiện: Đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 20 năm trở lên; Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động.

Theo Điều 169 Bộ luật Lao động năm 2019, tuổi nghỉ hưu của lao động nước ngoài cũng tính như với lao động Việt Nam.

- Trường hợp làm việc trong điều kiện bình thường: Nghỉ hưu năm 2022: Lao động nam phải từ đủ 60 tuổi 6 tháng; lao động nữ phải từ đủ 55 tuổi 8 tháng.

Nghỉ hưu những năm sau đó: Tuổi nghỉ hưu của nam tăng 3 tháng/năm, tuổi nghỉ hưu của nữ tăng 4 tháng/năm.

- Trường hợp có đủ 15 năm làm công việc có yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn: Được nghỉ hưu sớm hơn tối đa 5 năm so với trường hợp làm việc trong điều kiện bình thường.

Trường hợp có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò: Được nghỉ hưu sớm hơn tối đa 10 năm so với trường hợp làm việc trong điều kiện bình thường.

Trường hợp bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao: Không xét đến tuổi nghỉ hưu.

Xem thêm

Lao động nước ngoài