LuatVietnam

Nguyên liệu NSXXK có chịu thuế chống bán phá giá?

Cập nhật 19/9/2022 | Đăng tải: LVN.5550

hoi Thanh Phạm
Công ty chúng tôi là doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu, nhập khẩu nguyên phụ liệu về để sản xuất hàng hóa xuất khẩu ( Nhập E31- Xuất E62). Công ty có nhập khẩu các lô hàng nguyên phụ liệu để sản xuất hàng xuất khẩu.
Theo quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì: nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu. Theo quy định tại khoản 4 Điều 15 của Luật thì Bộ Tài chính quy định việc kê khai, thu, nộp, hoàn trả tiền thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ. Về bản chất, nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu không tiêu thụ tại Việt Nam.
Doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng phải khai báo thuế chống bán phá giá theo loại hình sản xuất xuất khẩu (E31- Nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu) thì có phải kê khai, nộp thuế chống bán phá giá hay không?

luat Cục Thuế Xuất Nhập Khẩu:

- Căn cứ khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ là thuế nhập khẩu bổ sung.

- Căn cứ khoản 4 Điều 15 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định Bộ Tài chính quy định việc kê khai, thu nộp, hoàn trả thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ.

- Căn cứ khoản 7 Điều 39 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 23 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định việc kê khai, thu nộp, hoàn thuế đối với thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp thực hiện như đối với thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và pháp luật liên quan.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp đủ điều kiện miễn thuế nhập khẩu thì thuế chống bán phá giá thực hiện như đối với thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và pháp luật liên quan.

Xem thêm

Thuế XNK

otvet Nguyên liệu NSXXK có chịu thuế chống bán phá giá?
otvet Hàng nhập khẩu từ kho ngoại quan có được hưởng thuế ưu đãi đặc biệt?
otvet DNCX được miễn thuế xuất khẩu khi bán phế liệu vào nội địa
otvet Hàng nhập khẩu chuyển tiếp qua nước thứ ba có được hưởng ưu đãi theo Hiệp định RCEP?
otvet Hàng mượn hoàn toàn miễn phí có bị tính thuế nhập khẩu?
otvet Việt Nam chưa áp dụng thuế FTA với hàng xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ
otvet Hàng nhập khẩu từ Châu Âu được hưởng thuế MFN
otvet Thuế suất CPTPP được áp dụng ngay từ 14/1/2019
otvet Thiết kế bản vẽ qua mạng được miễn thuế xuất khẩu
otvet Hàng chuyển giao tại chỗ trong nội địa không được hưởng thuế ATIGA
otvet Phí sửa chữa hàng ở nước ngoài phải chịu thuế nhập khẩu
otvet Hàng nhập khẩu từ Mỹ được hưởng thuế MFN
otvet Thuế suất thông thường (không MFN) được xác định như thế nào?
otvet Hàng nhập khẩu từ Brazil và Mỹ đều được hưởng thuế MFN
otvet Nhập khẩu máy lọc nước từ Hàn Quốc có được hưởng thuế VKFTA?
otvet Khai xuất xứ ''Unknown'' phải áp dụng Biểu thuế thông thường
otvet Bán phế phẩm của hàng SXXK tại nội địa phải nộp những loại thuế nào?
otvet Phụ tùng máy nén chịu thuế NK bao nhiêu?
otvet Công ty thương mại trong nước có được ưu đãi thuế xuất khẩu?
otvet Nguyên liệu chuyển tiêu thụ nội địa phải truy nộp thuế NK theo giá bán