LuatVietnam

blue-check Nguyên tắc tính viện phí khi sử dụng thuốc dự phòng Covid-19 vào khám chữa bệnh thông thường English attachment

Nghị quyết số 129/NQ-CP ngày 18/8/2023 của Chính phủ về việc điều chuyển thuốc, vật tư, sinh phẩm đã mua từ nguồn ngân sách Nhà nước cho phòng, chống dịch COVID-19 sang nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (3 trang)
Posted: 21/8/2023 7:57:36 AM | Latest updated: 17/9/2023 5:29:18 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5768 | Vietlaw: 630
LuatVietnam

Nghị quyết này cho phép các bệnh viện sử dụng số thuốc, vật tư, sinh phẩm dự trữ cho phòng chống dịch Covid-19 (mua bằng NSNN) vào hoạt động khám chữa bệnh thông thường để hạn chế lãng phí.

Mức giá áp dụng để thu của người bệnh và nộp NSNN đối với số thuốc, vật tư, sinh phẩm dự trữ cho phòng chống dịch Covid-19 nay chuyển sang khám chữa bệnh thông thường được xác định theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết này.

Trong đó, cần lưu ý, đối với thuốc, vật tư, sinh phẩm sử dụng cho người bệnh có thẻ BHYT thì bệnh viện chỉ được thanh toán và thu từ phần đồng chi trả của người bệnh bằng với giá mua vào theo quy định của pháp luật đấu thầu nhưng không được cao hơn giá do cơ quan BHXH thanh toán.

Đối với thuốc, vật tư, sinh phẩm sử dụng cho người bệnh không có thẻ BHYT thì bệnh viện chỉ được thu của người bệnh bằng với giá mua vào theo quy định của pháp luật đấu thầu nhưng không được cao hơn giá do cơ quan BHXH thanh toán.

Đối với thuốc, vật tư, sinh phẩm nằm ngoài danh mục thanh toán BHYT, bệnh viện chỉ được thu của người bệnh bằng với giá mua vào theo quy định của pháp luật đấu thầu.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành đến hết ngày 31/12/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

blue-check 112/2020/TT-BTCGiảm mức thu nhiều khoản phí, lệ phí đến 30/6/2021 English attachment
blue-check 13706/BTC-CSTBộ Tài chính yêu cầu các Bộ sớm đề xuất mức giảm lệ phí dịch vụ công trực tuyến

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 18-Aug-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5768

Tệp đính kèm

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu