LuatVietnam

blue-check Nguyên tắc xác định cơ quan thẩm duyệt dự án có nhiều loại công trình

Công văn số 198/BXD-HĐXD ngày 18/1/2023 của Bộ Xây dựng về thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (2 trang)
Posted: 2/2/2023 9:51:57 AM | Latest updated: 13/2/2023 4:10:47 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5636
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 5 Điều 13, khoản 5 Điều 36 Nghị định 15/2021/NĐ-CP, đối với dự án hỗn hợp có nhiều công trình khác nhau, thẩm quyền thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng được xác định theo chuyên ngành quản lý đối với công năng phục vụ của công trình chính của dự án hoặc công trình chính có cấp cao nhất nếu dự án có nhiều công trình chính.

Theo đó, trường hợp dự án đường bộ trong đô thị gồm nhiều hạng mục công trình chính như: đường bộ, cầu đường bộ, hệ thống thoát nước ngang, dọc,... thẩm quyền thẩm định dự án được xác định như sau:

+ Nếu công trình "đường bộ" trong đô thị là công trình có cấp cao nhất trong dự án thì cơ quan chủ trì thẩm định là Sở Xây dựng.

+ Nếu công trình "cầu đường bộ" trong đô thị là công trình có cấp cao nhất trong dự án thì thẩm quyền thẩm định thuộc Sở Giao thông vận tải.

+ Nếu công trình "cống thoát nước mưa, nước thải (thuộc loại công trình hạ tầng kỹ thuật" là công trình có cấp cao nhất trong dự án thì thẩm quyền thẩm định thuộc Sở Xây dựng.

+ Nếu công trình "cống lấy nước/cống tiêu nước/cống xả nước (thuộc loại công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn) là công trình có cấp cao nhất trong dự án thì thẩm quyền thẩm định thuộc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5636

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý dự án

blue-check Sẽ thanh tra các dự án giao thông vận tải chậm tiến độ
blue-check Suất vốn đầu tư và giá xây dựng năm 2022
light-check Biểu phí thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng từ 1/7/2023
light-check Biểu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng (áp dụng từ 1/7/2023)
blue-check Cách tính chi phí tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công
blue-check Chỉ số giá xây dựng được dùng để tính chi phí dự phòng trong dự toán xây dựng
blue-check Không cần điều chỉnh tổng mức đầu tư nếu chỉ thay đổi cơ cấu các khoản mục chi phí
blue-check Chi phí lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư có bị khống chế định mức?
blue-check Suất vốn đầu tư xây dựng được dùng để tính các khoản chi phí nào?
blue-check Các lưu ý khi căn cứ suất vốn đầu tư xây dựng để định giá đất
blue-check Sắp sửa đổi Thông tư về thu phí thẩm định dự án xây dựng
blue-check Không được điều chỉnh giá phần giá trị hợp đồng tạm ứng vượt mức
blue-check Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án, xác định chi phí thế nào?
blue-check Cách tính chi phí quản lý dự án xây dựng
blue-check Nguyên tắc xác định cơ quan thẩm duyệt dự án có nhiều loại công trình
blue-check Các báo cáo định kỳ phải nộp trong lĩnh vực xây dựng, nhà ở
blue-check Quy trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án về khai thác mỏ, hóa chất, kho xăng dầu...
blue-check Thủ tục chuyển nhượng dự án bất động sản trên địa bàn Tp. Hà Nội
blue-check Các yêu cầu của Thủ tướng để đẩy nhanh tiến độ đầu tư cho dự án hạ tầng giao thông
blue-check Đính chính về số kinh phí tiết kiệm của dự án đầu tư công phải nộp trả NSNN