LuatVietnamLogo

Nhà đang thế chấp ngân hàng vẫn được cho thuê

Cập nhật 15/10/2020 | Đăng tải: LVN.5066

hoi Trần Hoán
Tôi thế chấp một căn nhà tại ngân hàng để thực hiện bảo đảm khoản vay, giờ cho người khác thuê thì có hợp pháp không và cần làm gì?

luat Luật sư Phạm Quốc Bảo - Công ty luật Bảo Ngọc, Hà Nội:

Theo điều 317 Bộ luật Dân sự năm 2015, thế chấp là việc một bên (sau đây gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia (bên nhận thế chấp).

Tài sản thế chấp do bên thế chấp giữ. Các bên có thể thỏa thuận giao cho người thứ ba giữ tài sản thế chấp.

Theo khoản 6 điều 321 Bộ luật Dân sự năm 2015 về quyền của bên thế chấp, bên thế chấp được cho thuê, cho mượn tài sản thế chấp nhưng phải thông báo cho bên thuê, bên mượn biết về việc tài sản cho thuê, cho mượn đang được dùng để thế chấp và phải thông báo cho bên nhận thế chấp biết.

Do đó, việc bạn sử dụng ngôi nhà đang thế chấp tại ngân hàng để cho thuê không trái pháp luật. Tuy nhiên, trước đó, bạn cần thông báo cho khách biết về việc tài sản cho thuê đang được dùng để thế chấp; đồng thời, thông báo cho ngân hàng biết bạn đang cho thuê tài sản.

Nguồn: VNExpress
Xem thêm