LuatVietnam

Nhà đang thế chấp vẫn có thể tặng cho

Cập nhật 6/8/2023 | Đăng tải: LVN.5760

hoi Ngọc Thúy (huyện Hóc Môn, TP.HCM)
Sau khi kết hôn vợ chồng tôi có mua được hai căn nhà, hiện đang thế chấp ở ngân hàng để lấy vốn làm ăn. Nay tôi phát hiện chồng tôi có tình nhân và con riêng nên tôi quyết định ly hôn.
Chúng tôi thỏa thuận tài sản chung sẽ làm hợp đồng tặng cho hết cho con. Sợ ông ấy đổi ý nên tôi muốn làm hợp đồng tặng cho hai căn nhà cho con gái ngay tại thời điểm này, khi nhà đang thế chấp ngân hàng. Như vậy có được không?

luat Luật sư Lê Văn Phiến, Đoàn Luật sư TP. HCM:

Điều 317 Bộ luật dân sự 2015 quy định thế chấp tài sản là việc một bên (bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia (bên nhận thế chấp). Tài sản thế chấp do bên thế chấp giữ. Các bên có thể thỏa thuận giao cho người thứ ba giữ tài sản thế chấp.

Bên cạnh đó, Khoản 5 Điều 321 Bộ luật dân sự 2015 quy định bên thế chấp có quyền được bán, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp không phải là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh, nếu được bên nhận thế chấp đồng ý hoặc theo quy định của luật.

Căn cứ các quy định trên thì bên thế chấp vẫn được tặng cho tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, nếu được bên nhận thế chấp đồng ý.

Do đó, với 2 căn nhà thuộc quyền sở hữu hợp pháp của vợ chồng bạn (đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất), mặc dù đang thế chấp tại ngân hàng thì bạn vẫn có thể tặng cho con. Tuy nhiên cần lưu ý là việc tặng cho phải được sự đồng ý ngân hàng đang nhận thế chấp tài sản đó bạn nhé.

Xem thêm