LuatVietnam

Nhà đất cho tặng giữa con rễ với ba mẹ vợ có được miễn thuế và phí trước bạ?

Cập nhật 5/6/2022 | Đăng tải: LVN.5471

hoi Không nêu tên
Con rể tặng cho bố mẹ vợ nhà đất thì có phải nộp thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ hay không?

luat Thạc sỹ - Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội.:

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 thì thu nhập được miễn thuế gồm: “4. Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau".

Khoản 10 Điều 10 Nghị định 10/2022/NĐ-CP quy định về miễn lệ phí trước bạ “10. Nhà, đất nhận thừa kế hoặc là quà tặng giữa: Vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”. 

Trường hợp của bạn con rể tặng cho quyền sử dụng đất cho mẹ vợ thuộc trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân và miễn lệ phí trước bạ.

Xem thêm

Nhà đất