LuatVietnam

Nhà đầu tư nước ngoài được phép nhận tiền chuyển nhượng cổ phần thông qua tài khoản thanh toán

Cập nhật 8/1/2023 | Đăng tải: LVN.5618

hoi Phan Khánh Linh (TPHCM)
Công ty tôi có vốn đầu tư nước ngoài (nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 80%, nhà đầu tư trong nước sở hữu 20%) phát sinh giao dịch nhà đầu tư nước ngoài bán 80% cổ phần cho nhà đầu tư trong nước.
Sau khi nhà đầu tư trong nước thanh toán 90% giá trị chuyển nhượng (10% chưa thanh toán) và hoàn thiện thủ tục thay đổi cổ đông/chủ sở hữu, công ty đã đóng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp do không còn là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Hiện tại, nhà đầu tư trong nước cần thanh toán 10% giá trị chuyển nhượng vốn còn lại cho nhà đầu tư nước ngoài. Vậy nhà đầu tư nước ngoài có được sử dụng tài khoản thanh toán để nhận giá trị chuyển nhượng còn lại hay không? Hay công ty phải mở mới một tài khoản vốn đầu tư trực tiếp để thực hiện giao dịch và sau đó đóng lại khi giao dịch hoàn thiện?

luat Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 06/2019/TT-NHNN ngày 26/6/2019 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam quy định: Trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phải đóng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp do giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại của doanh nghiệp hoặc do chuyển nhượng dự án đầu tư làm thay đổi pháp nhân đăng ký ban đầu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài được sử dụng tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ, tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài đó mở tại ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch mua ngoại tệ, chuyển vốn đầu tư trực tiếp và nguồn thu hợp pháp ra nước ngoài.

Do vậy, đề nghị nhà đầu tư nước ngoài căn cứ quy định trên để thực hiện việc chuyển vốn đầu tư và nguồn thu hợp pháp ra nước ngoài.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Đầu tư nước ngoài

otvet Tiêu chí xác định dự án đầu tư mở rộng được ưu đãi thuế
otvet Vốn góp thực hiện dự án của doanh nghiệp FDI bắt buộc phải chuyển vào tài khoản đầu tư
otvet Nhà đầu tư nước ngoài được phép nhận tiền chuyển nhượng cổ phần thông qua tài khoản thanh toán
otvet Giấy tờ pháp lý của cổ đông nước ngoài có bắt buộc hợp pháp hóa lãnh sự?
otvet Không được sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp để nhận tiền bán cổ phần
otvet Doanh nghiệp FDI có phải xin giấy phép khi bán lẻ hàng hóa tại trụ sở?
otvet Doanh nghiệp FDI không được phép kinh doanh TN-TX hàng hóa
otvet Nhà đầu tư nước ngoài nhận tiền chuyển nhượng vốn bằng loại tài khoản nào?
otvet Doanh nghiệp FDI có được nhận chuyển nhượng đất trong khu công nghiệp?
otvet Nhà đầu tư nước ngoài có được góp vốn bằng đồng Won hoặc Nhân dân tệ?
otvet Về kiến nghị giảm thuế cho doanh nghiệp bị áp dụng mức thuế tối thiểu toàn cầu
otvet Loại dự án nào bị khống chế thời gian gia hạn tiến độ?
otvet Đăng ký mở tài khoản cho công ty FDI có phải nộp thị thực của người đại diện?
otvet Vốn góp quy đổi từ ngoại tệ ra VND thấp hơn mức đăng ký có bị coi là góp thiếu?
otvet Có được đặt cọc mua cổ phần tại doanh nghiệp FDI bằng ngoại tệ?
otvet Có bắt buộc đăng ký lại tài khoản đầu tư sau thời gian dài chưa chuyển vốn?
otvet Căn cứ xác định doanh thu chịu thuế tại Việt Nam của nhà cung cấp nước ngoài
otvet Doanh nghiệp FDI không được phép bán lại nguyên liệu nhập khẩu cho DNCX
otvet Đăng ký kinh doanh quyền XNK phải ghi chi tiết mã HS
otvet Doanh nghiệp FDI chỉ được quyền XNK hàng hóa thuộc các mã HS trên giấy phép đầu tư