LuatVietnam

Nhà được tặng cho chỉ có giá trị khi có hợp đồng công chứng

Cập nhật 27/1/2023 | Đăng tải: LVN.5636

hoi Trọng Đức (Long An)
Khi tôi lấy chồng, ba mẹ chồng có cho vợ chồng chúng tôi căn nhà mà hiện tại mẹ con tôi đang ở. Ba mẹ chồng nói đây là quà cưới ba mẹ cho nhưng mọi giấy tờ về căn nhà thì họ vẫn giữ. Nay, chồng tôi không may qua đời. Ba mẹ chồng tôi tính đòi lại căn nhà trên bán đi để chia đều cho các em.
Tôi xin hỏi ba mẹ chồng tôi có được lấy lại nhà đã cho hay không?

luat Luật sư Lê Thành Công, Đoàn Luật sư TP.HCM:

Theo quy định tại điều 457 Bộ Luật dân sự (BLDS) năm 2015: “Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, bên được tặng cho đồng ý nhận”

Để việc cho tặng có hiệu lực pháp luật thì phải đáp ứng những điều kiện theo quy định của pháp luật về nội dung và hình thức.

Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 167 Luật đất đai năm 2013 thì: “Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực”.

Trong trường hợp của bạn, bạn không nêu ba mẹ chồng bạn có làm hợp đồng tặng cho hay không. Nếu, ba mẹ chồng có làm hợp đồng tặng cho thì theo Điều 459 BLDS năm 2015 quy định: “Tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của luật. Hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký; nếu bất động sản không phải đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao tài sản”.

Do đó, nếu đã ba mẹ chồng đã sang tên cho cả vợ và chồng bạn đứng tên thì ba mẹ chồng bạn không có quyền đòi lại căn nhà trên. Tuy nhiên, nếu chồng bạn không để lại di chúc liên quan đến căn nhà, ba mẹ chồng bạn vẫn được hưởng thừa kế căn nhà trên. Theo đó, một nửa căn nhà trên thuộc quyền sở hữu của bạn; một nửa căn nhà sẽ chia đều cho ba chồng, mẹ chồng, bạn và các con bạn mỗi người phần bằng nhau.

Nếu ba mẹ chồng chỉ sang tên cho chồng bạn và chồng bạn không để lại di chúc thì căn nhà trên được chia đều cho ba chồng, mẹ chồng, bạn, các con bạn, mỗi người phần bằng nhau.

Trong trường hợp ba mẹ chồng bạn chỉ nói cho và chưa thực hiện công chứng, sang tên cho vợ chồng bạn thì ba mẹ chồng bạn vẫn có quyền quyết định đối với căn nhà trên.

Xem thêm

Nhà đất

otvet Có bắt buộc làm thủ tục tách thửa khi xin chuyển mục đích một phần lô đất?
otvet Thủ tục đăng ký cấp sổ đỏ lần đầu
otvet Hồ sơ cấp sổ đỏ có thể được giải quyết trong thời hạn 30 ngày
otvet Có thể khởi kiện bên bán nếu bàn giao đất đang bị tranh chấp
otvet Thủ tục đính chính tên và năm sinh trên sổ đỏ
otvet Người chưa thành niên có được đứng tên sổ đỏ?
otvet Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở
otvet Trường hợp nào đất mua bằng giấy tay được cấp sổ đỏ?
otvet Xóa đăng ký thế chấp đất, khai theo Mẫu số 03a của Nghị định 99/2022/NĐ-CP
otvet Sổ đăng ký ruộng đất có được coi là giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đất?
otvet Sang tên đất tặng cho có phải đo đạc lại diện tích?
otvet Quy định hiện hành về gia hạn sử dụng đất nông nghiệp
otvet Trường hợp nào dự án đầu tư được sử dụng đất ổn định lâu dài?
otvet 04 điều kiện để chuyển nhượng quyền sử dụng đất
otvet Không có hộ khẩu tại địa phương có được giao đất tái định cư?
otvet Có được bồi thường đất tái định cư nếu còn nhà ở địa phương khác?
otvet Cho tặng đất phải công chứng mới có hiệu lực
otvet Chưa có nhà trên đất bị thu hồi có được hỗ trợ tái định cư?
otvet Quy định hiện hành về cấp sổ đỏ đối với đất không có giấy tờ
otvet Thuê đất thương mại dịch vụ thực hiện dự án có bắt buộc thông qua đấu giá?