LuatVietnam

blue-check Nhận lại thành phẩm thuê DNCX gia công phải nộp thuế nhập khẩu

Công văn số 1608/TCHQ-TXNK ngày 6/5/2022 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng gia công tại khu phi thuế quan (2 trang)
Posted: 10/5/2022 8:41:29 AM | Latest updated: 10/5/2022 11:16:09 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định 134/2016/NĐ-CPstatus2 , khi nhận lại thành phẩm thuê DNCX gia công, doanh nghiệp nội địa phải kê khai nộp thuế nhập khẩu.

Trị giá tính thuế nhập khẩu là tiền thuê gia công, trị giá của nguyên vật liệu sử dụng trong quá trình gia công do phía nước ngoài cung cấp và các khoản điều chỉnh (nếu có) theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Thông tư 39/2015/TT-BTCstatus2 .

Riêng với trị giá của vật tư, nguyên liệu mà doanh nghiệp nội địa đưa đi gia công tại DNCX thì không phải cộng vào trị giá tính thuế nhập khẩu.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Doanh nghiệp chế xuất