LuatVietnam

blue-check Nhập khẩu hàng bù cho lô hàng lỗi, khai báo mã loại hình H11

Công văn số 1123/HQTPHCM-GSQL ngày 25/5/2022 của Cục Hải quan TP. HCM hướng dẫn thủ tục hải quan (1 trang)
Posted: 31/5/2022 10:49:44 AM | Latest updated: 10/6/2022 1:15:16 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5463
LuatVietnam

Liên quan đến điều kiện kinh doanh quyền xuất khẩu đối với doanh nghiệp FDI, Tổng cục Hải quan yêu cầu thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định 09/2018/NĐ-CP .

Về mã loại hình, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng bù cho lô hàng bị lỗi (không thanh toán, không có hợp đồng mua bán) thì khai báo theo loại hình H11 (tham khảo: Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021 và Công văn số 4032/TCHQ-GSQL ngày 16/8/2021).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5463
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Xuất nhập khẩu