LuatVietnam

blue-check Nhập khẩu hàng hóa không phù hợp với giấy phép bị phạt từ 2 đến 50 triệu đồng English attachment

Công văn số 2159/TCHQ-PC ngày 10/6/2022 của Tổng cục Hải quan về vướng mắc xử lý vi phạm hành chính (1 trang)
Posted: 15/6/2022 9:17:19 AM | Latest updated: 16/6/2022 4:09:06 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5474 | Vietlaw: 564
LuatVietnam

Tổng cục Hải quan cho rằng, trường hợp hàng hóa nhập khẩu không phù hợp với giấy phép nhập khẩu thì bị coi là hàng hóa nhập khẩu không có giấy phép và bị xử phạt theo Điều 18 Nghị định 128/2020/NĐ-CPstatus2 .

Mức phạt sẽ từ 2 triệu đến 50 triệu đồng, tùy thuộc giá trị hàng hóa vi phạm.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5474
Tệp đính kèm
enflag pdficon CV2159-10062022TCHQ[VLO].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Xuất nhập khẩu