LuatVietnam

blue-check Nhập khẩu hỗn hợp nhiên liệu chứa xăng dầu, nộp thuế BVMT thế nào? English attachment

Công văn số 4695/BTC-CST ngày 11/5/2023 của Bộ Tài chính về chính sách thuế BVMT đối với hàng hóa nhập khẩu (2 trang)
Posted: 15/5/2023 9:28:21 AM | Latest updated: 16/5/2023 2:10:46 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5697 | Vietlaw: 611
LuatVietnam

Theo Bộ Tài chính, đối với xăng, dầu, mỡ nhờn nhập khẩu thì chỉ phải nộp thuế bảo vệ môi trường (BVMT) nếu có tên thuộc khoản 1 Điều 3 Luật thuế BVMT số 57/2010/QH13 .

Trường hợp nhập khẩu nhiên liệu hỗn hợp chứa nhiên liệu sinh học và xăng, dầu, mỡ nhờn có tên tại khoản 1 Điều 3 Luật thuế BVMT thì cũng chỉ phải nộp thuế BVMT đối với phần xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5697

Tệp đính kèm

enflag wordicon CV4695_11052023BTC[VLO].docx

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế Bảo vệ môi trường

blue-check Nhập khẩu hỗn hợp nhiên liệu chứa xăng dầu, nộp thuế BVMT thế nào? English attachment
blue-check Mức thuế BVMT năm 2023 đối với xăng, dầu English attachment
blue-check Sử dụng bao bì đóng gói sẵn vào mục đích khác phải khai nộp thuế BVMT
blue-check Mua túi ni lông để xuất khẩu, không được miễn hay hoàn thuế BVMT
blue-check Các trường hợp hàng nhập khẩu được hoàn thuế BVMT English attachment
blue-check Cơ sở thương mại không được miễn thuế BVMT ngay cả khi xuất khẩu
blue-check Từ 1/4/2022, xăng dầu được giảm 50% thuế BVMT
blue-check Từ 1/4/2022, xăng dầu được giảm 50 - 70% thuế BVMT
blue-check Xăng, dầu được giảm 50% thuế BVMT kể từ 1/4/2022
blue-check Bộ Tài chính nhắc nhở Thuế và Hải quan phải giảm thuế BVMT cho xăng dầu từ 1/4/2022
blue-check Sắp giảm thuế BVMT năm 2022 đối với xăng dầu English attachment
blue-check Năm 2022, nhiên liệu bay được giảm mức thuế BVMT còn 1.500 đồng/lít English attachment
blue-check TCHQ nhắc Hải quan các tỉnh chưa tăng thuế BVMT của nhiên liệu bay trong năm 2021 English attachment
blue-check "Nhiên liệu bay" chưa bị tăng mức thuế BVMT từ 1/1/2021 English attachment
blue-check "Nhiên liệu bay" được tính thuế BVMT theo mức 2.100 đ/lít đến hết 2021 English attachment
blue-check Thuế BVMT của xăng dầu nộp khi nào?
blue-check Túi ni lông dùng để "đóng gói" phải nộp thuế BVMT nếu đem bán, tặng, tiêu dùng
blue-check Áp dụng ngay mức giảm thuế BVMT đối với xăng máy bay từ 1/8/2020 English attachment
blue-check Giảm thuế BVMT xăng máy bay trong 5 tháng cuối năm 2020 English attachment
blue-check Túi ni lông tự phân hủy có được miễn thuế BVMT?