LuatVietnam

Nhập khẩu khí gas từ nội địa, DNCX có phải xin phép?

Cập nhật 15/12/2022 | Đăng tải: LVN.5620

hoi Đỗ Duyên (Hà Nội)
Tôi làm việc tại doanh nghiệp chế xuất, có trụ sở tại khu công nghiệp. Doanh nghiệp của tôi nhập khẩu gas lạnh và điều hòa, tủ lạnh (các loại này sử dụng gas lạnh) từ doanh nghiệp trong nước.
Doanh nghiệp của tôi có thuộc trường hợp phải đăng ký sử dụng các chất được kiểm soát quy định tại Điểm b, c Khoản 1 Điều 24 Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 7/1/2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn hay không?
Các khái niệm liên quan đến nhập khẩu trong Điều 24 đề cập đến phạm vi là hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào vùng lãnh thổ của Việt Nam hay là việc nhập khẩu bao gồm trong lãnh thổ Việt Nam (từ nội địa vào khu phi thuế quan)?

luat Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Theo quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều 24 Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 7/1/2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn, đối tượng phải đăng ký sử dụng các chất được kiểm soát là:

"b) Tổ chức có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu chất được kiểm soát;

c) Tổ chức sản xuất, nhập khẩu thiết bị, sản phẩm có chứa hoặc sản xuất từ chất được kiểm soát".

Như vậy, các tổ chức thực hiện các hoạt động nhập khẩu chất được kiểm soát; sản xuất, nhập khẩu thiết bị, sản phẩm có chứa chất được kiểm soát thì sẽ thuộc đối tượng quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều 24 Nghị định số 06/2022/NĐ-CP.

Đối với trường hợp của doanh nghiệp không thực hiện các hoạt động nhập khẩu mà chỉ sử dụng các chất được kiểm soát, thiết bị có chứa các chất được kiểm soát (điều hòa, tủ lạnh) mua lại từ các doanh nghiệp trong nước thì không thuộc đối tượng quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 1 Điều 24 Nghị định số 06/2022/NĐ-CP.

Khoản 2 Điều 28 Luật Thương mại 2005 quy định "nhập khẩu hàng hóa là việc hàng hoá được đưa vào lãnh thổ Việt Nam từ nước ngoài hoặc từ khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật".

Do vậy, trường hợp doanh nghiệp nhập ga lạnh và điều hòa, tủ lạnh từ doanh nghiệp trong nước không được hiểu là hoạt động "nhập khẩu".

Bên cạnh đó, Điểm d Khoản 1 Điều 24 Nghị định số 06/2022/NĐ-CP quy định: "Tổ chức sở hữu thiết bị có chứa các chất được kiểm soát: Máy điều hòa không khí có năng suất lạnh định danh lớn hơn 26,5 kW (90.000 BTU/h) và có tổng năng suất lạnh định danh của các thiết bị lớn hơn 586 kW (2.000.000 BTU/h); thiết bị lạnh công nghiệp có công suất điện lớn hơn 40kW".

Do vậy, đề nghị doanh nghiệp rà soát, nếu thuộc đối tượng quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 24 nêu trên, đề nghị thực hiện thủ tục đăng ký và báo cáo sử dụng các chất được kiểm soát trước ngày 15/1 hằng năm theo Mẫu số 01 của Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định số 06/2022/NĐ-CP.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Xuất nhập khẩu

otvet Nhập khẩu khí gas từ nội địa, DNCX có phải xin phép?
otvet Cách khai báo tên dây chuyền máy móc trên tờ khai hải quan
otvet Đã có chế tài xử phạt hàng nhập khẩu ghi nhãn thiếu thông tin bắt buộc
otvet Hàng xuất khẩu tại chỗ được dùng phiếu xuất kho để khai hải quan
otvet Doanh nghiệp FDI có cần xin giấy phép khi xuất khẩu hàng phế liệu?
otvet Có được tái xuất tại chỗ máy móc, nguyên liệu gia công?
otvet Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu có được giảm 2% thuế GTGT?
otvet Nhãn hàng nhập khẩu nếu ghi thiếu xuất xứ có bị phạt?
otvet "Gỗ phế liệu" có được nhập khẩu từ khu chế xuất vào nội địa?
otvet Hàng điện tử đã qua sử dụng có được gửi về Việt Nam?
otvet Nguyên liệu SXXK chưa nhập kho có bắt buộc quyết toán?
otvet Có được ủy thác xuất khẩu hàng SXXK?
otvet Bán nguyên liệu NSXXK qua nước khác phải mở tờ khai mới và nộp thuế
otvet Các mặt hàng điện tử không bị cấm gửi kho ngoại quan
otvet Giải thể công ty xuất nhập khẩu phải có xác nhận không còn nợ thuế của Hải quan
otvet Thiết bị quét mã vạch đã qua sử dụng có bị cấm nhập?
otvet Khi nào được mở tờ khai xuất khẩu theo loại hình SXXK?
otvet Xuất khẩu phế liệu được miễn xin giấy phép
otvet Điều kiện cấp phép xe tải nước ngoài nhập cảnh Việt Nam để chở hàng xuất khẩu
otvet Bán lại nguyên liệu SXXK phải mở tờ khai chuyển mục đích và truy nộp thuế