LuatVietnam

blue-check Nhập khẩu mặt hàng Flycam phải có giấy phép kèm giấy đăng ký kiểm tra chất lượng

Công văn số 4150/TCHQ-GSQL ngày 4/10/2022 của Tổng cục Hải quan về việc chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục nhập khẩu mặt hàng Flycam (2 trang)
Posted: 5/10/2022 7:59:55 AM | Latest updated: 10/10/2022 10:58:18 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5554
LuatVietnam

Theo yêu cầu của Tổng cục Hải quan, Hải quan các tỉnh sẽ tiến hành rà soát lại toàn bộ các tờ khai nhập khẩu mặt hàng Flycam để kiểm tra, xử phạt nếu có vi phạm về giấy phép, khai báo tên gọi, kiểm tra chất lượng hoặc chính sách thuế.

Theo Nghị định 36/2008/NĐ-CPstatus2 , Nghị định 69/2018/NĐ-CP và Thông tư 02/2022/TT-BTTTT, mặt hàng Flycam khi nhập khẩu phải có giấy phép và số giấy phép phải khai rõ trên tờ khai hải quan, đồng thời phải nộp bản đăng ký kiểm tra chất lượng.

Việc xác định mã số HS và áp dụng chính sách thuế đối với mặt hàng Flycam thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 3831/TCHQ-XNK ngày 15/9/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5554

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Xuất nhập khẩu

blue-check Lùi hiệu lực áp dụng Danh mục hàng hóa XNK 2022 đến 30/12/2022 English attachment
blue-check Lùi hiệu lực áp dụng Danh mục hàng hóa XNK mới đến 30/12/2022
blue-check Đính chính hướng dẫn về Tờ khai xác nhận hàng viện trợ nhập khẩu
blue-check Về Dự thảo danh mục hàng hóa tân trang được nhập khẩu trong khuôn khổ Hiệp định CPTPP
blue-check Các giải pháp phát triển xuất nhập khẩu đến năm 2030 của Chính phủ English attachment
blue-check Tổng hợp những điểm mới của Danh mục hàng hóa XNK 2022
blue-check Đề án thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam kết nối với các mạng phân phối nước ngoài
blue-check Tạm thời không được nhập khẩu thuốc lá thế hệ mới English attachment
blue-check Hàng giao nhận ở nước ngoài và hàng XK tại chỗ đều được hưởng thuế GTGT 0%
blue-check Cách khai hải quan khi xuất khẩu phần mềm chứa trong đĩa CD
blue-check Về quyền xuất khẩu của doanh nghiệp FDI English attachment
blue-check Hải quan không cấp lại Danh mục miễn thuế
blue-check Hải quan sẽ bàn giao tem rượu cho doanh nghiệp tự dán sau khi thông quan
blue-check Lưu ý về điều kiện nhập khẩu thiết bị in từ 1/1/2023
blue-check Doanh nghiệp sẽ phải báo cáo thông tin hàng hóa mới sản xuất cho Bộ KH&ĐT cập nhật
blue-check Nhập nguyên liệu SXXK từ kho ngoại quan có được miễn thuế? English attachment
blue-check Nhập khẩu mặt hàng Flycam phải có giấy phép kèm giấy đăng ký kiểm tra chất lượng
blue-check Các bộ sẽ khẩn trương rà soát cắt giảm thủ tục kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK
blue-check Tự phát hiện và khai bổ sung lượng hàng hóa nhập khẩu có bị phạt?
blue-check Thủ tục cấp phép nhập khẩu thuốc lá bán miễn thuế chỉ được bãi bỏ sau khi sửa Luật