LuatVietnam

blue-check Nhập khẩu nông sản đã nghiền vụn không được miễn thuế GTGT

Công văn số 3506/TCHQ-TXNK ngày 24/8/2022 của Tổng cục Hải quan về thuế GTGT mặt hàng chè xanh (2 trang)
Posted: 25/8/2022 7:47:56 AM | Latest updated: 29/8/2022 2:07:37 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5525
LuatVietnam

Tổng cục Hải quan cho rằng Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa có quy định hình thức "nghiền vụn" là một loại hình sơ chế.

Theo đó, trường hợp mặt hàng nông sản nhập khẩu đã được "nghiền vụn" thì không phải là sản phẩm chỉ mới qua sơ chế thông thường và không được miễn thuế GTGT theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTCstatus2 .

Khi nhập khẩu, doanh nghiệp phải khai nộp thuế GTGT 10%.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5525

Tệp đính kèm

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Giống cây trồng

blue-check Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất, quản lý vật nuôi giống gốc
blue-check Nhập khẩu nông sản đã nghiền vụn không được miễn thuế GTGT
blue-check Cá sam moto có được xem là "động vật hoang dã"
blue-check Thay mới Danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính English attachment
blue-check Hướng dẫn phát triển sản xuất giống cây trồng, chăn nu6i và thủy sản
blue-check Quy trình đăng ký bằng bảo hộ giống cây trồng
blue-check Thay mới các thủ tục về đăng ký bảo hộ giống cây trồng
blue-check Sửa đổi tiêu chí, thủ tục cấp bằng bảo hộ giống cây trồng English attachment
blue-check Từ 28/5/2021, chấp nhận Giấy phép nhập khẩu giống cây trồng điện tử
blue-check Về việc phối hợp triển khai cấp phép nhập khẩu giống cây trồng trực tuyến
blue-check Nhập khẩu "giống vật nuôi" phải có giấy xác nhận xuất xứ của Hiệp hội giống
blue-check Giống cây lâm nghiệp phải đảm bảo chất lượng theo TCVN English attachment
blue-check Sản phẩm từ trồng trọt nếu đã qua chế biến phải chịu thuế GTGT 10%
blue-check Dịch vụ giết mổ gia súc có chịu thuế GTGT?
blue-check Giống vật nuôi đã có giấy xác nhận chất lượng được miễn xin phép nhập khẩu English attachment
blue-check Chính sách thuế GTGT đối với xơ bông
blue-check Thủ tục cấp phép sử dụng nguồn gen của nhà nước
blue-check Tính thuế GTGT mặt hàng ngô hạt theo mục đích sử dụng
blue-check Một số giống rau, dưa, bí được miễn thuế nhập khẩu English attachment
blue-check Quyết định công nhận giống cây trồng cấp theo Pháp lệnh vẫn có hiệu lực theo Luật mới English attachment