LuatVietnam

blue-check Nhập khẩu phần mềm vui chơi giải trí phải xin giấy phép của Bộ Văn hóa

Công văn số 3833/BVHTTDL-KHTC ngày 13/9/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc trả lời yêu cầu doanh nghiệp (2 trang)
Posted: 18/9/2023 9:09:37 AM | Latest updated: 18/9/2023 3:25:53 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5788
LuatVietnam

Theo lưu ý của Bộ Văn hóa, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu phần mềm nếu chỉ là phần mềm kỹ thuật không chứa, ghi dữ liệu, nội dung, hình ảnh, âm thanh vui chơi giải trí, các loại hình trò chơi điện tử, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, ca múa nhạc, sân khấu, mỹ thuật, nhiếp ảnh hoặc nội dung khác thuộc quản lý chuyên ngành văn hóa thì không phải xin cấp phép của Bộ Văn hóa.

Tuy nhiên, trường hợp phần mềm nhập khẩu chứa nội dung thuộc quản lý chuyên ngành văn hóa kể trên thì phải xin cấp phép của Bộ Văn hóa. Trong đó, nếu hàng hóa nhập khẩu là văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thì thủ tục hồ sơ nhập khẩu và hình thức quản lý/cấp phép thực hiện theo quy định tại Nghị định số 32/2012/NĐ-CPstatus2 và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Nếu hàng hóa nhập khẩu là văn hóa phẩm kinh doanh thương mại thì thủ tục hồ sơ nhập khẩu và hình thức quản lý/cấp phép (nếu có) thực hiện theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP, Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL, Thông tư số 26/2018/TT-BVHTTDL, Thông tư số 24/2018/TT-BVHTTDL và các văn bản quản lý chuyên ngành có liên quan.

Về Danh mục hàng hóa XNK thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch, hiện nay đang áp dụng theo Thông tư số 24/2018/TT-BVHTTDL và từ ngày 6/10/2023 được áp dụng theo danh mục mới tại Thông tư số 09/2023/TT-BVHTTDL .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5788

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu